Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.529.691

Zastavení exekuce do doby majetkového vyrovnání manželů po rozvodu manželství

Odesláno: 
Otevřeno 1265 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
dnes (16.06.2016) mi byl doručena od soudu dopis o zahájení exekuce proti mé a bývalému manželovi. Tato půjčka je na manžela já jsem uvedena dlužník jako manželka v rámci společného mění manželů SJM. S tím že máme do 30 dnů zaplatit. O placení této půjčky jsme byli domluvení že ji bude manžel platit, bohužel já nebyla informována že není placená.
Částka je i s výlohami atd přes 400.000 Kč a já už nyní za manžela který odmítá platit dluhy platím 2 úvěry mám splátkový kalendář jen kvůli tomu aby to nešlo k soudu a částky nebyly větší než bude majetkové vyrovnání, jsem na rodičovské dovolené která je 7100 Kč mám 3 vyživovací povinnosti bydliště mám u rodičů ale bydlím s přítelem v jeho domu…
Jde zastavit exekuce na mou osobu než bude vyřešené majetkové vyrovnání? Nebo kvůli mé situaci? Jak mám teď rychle řešit aby nebyli zabavovány věci rodičů atd. Nemám žádný majetek ani finance abych byla schopna tuto věc resit… mohu nabídnout splátky minimální částku. Mouhou exekutoři jít do místa trvalého bydliště když se přihlásím bydliště na úřad? Mohou jít i k přítelovi do domu pokud tam nemám trvalé bydliště? Co mohu v této situaci dělat pokud bývalý manžel tuto věc neřeší já bych ji řada řešila jen nevím jak… mohu v této situaci se nechat odluzit? Děkuji za rychlou odpověď
 
Zdravím Vás, s ohledem na praxi exekutorů mám za to, že exekuce bohužel nebude ihned zastavena z důvodu Vaší nemajetnosti, neboť na to je potřeba delší a bezúspěšné období, kdy se exekutoři budou snažit různými způsoby provedení exekuce dlužnou částku vymoci ať už po Vás nebo po Vašem bývalém manželovi.
Oddlužení by s ohledem na Vaše příjmy připadalo v úvahu jen za pomocí solventního dárce, který není ani v insolvenci ani v exekuci a který Vám bude ochoten po dobu 60 měsíců pravidelně každý měsíc přispívat určitou částku na plnění splátkového kalendáře. Vězte však, že z těchto příjmů je nutné uhradit minimálně 30% závazků Vašich nezajištěných věřitelů a navíc i odměnu insolvenčního správce v celkové výši 65.340,- Kč, což je 1.089,- Kč měsíčně. I proto je lepší mít dárců více. Navíc i Vy sama musíte mít více závazků u více věřitelů, a to alespoň 30 dní po splatnosti. Pokud byste tyto podmínky splňovala bylo by možné podat insolvenční návrh. Jen dodávám, že podpisy smluvních stran, tedy dárce (dárců) a dlužníka) musí být úředně ověřeny dle ust. § 392 odst. 3 insolvenčního zákona (zákon 182/2006 Sb.).
Píšete, že Vám dnes (16.06.2016) byly doručeny listiny od exekutora, ale bylo Vám doručeno i rozhodnutí na jehož základě je tato pohledávka exekučně vymáhana, pokud ne, tak je to důvodem pro podání návrhu na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) a argumentujte tak, že jste se až dne 16. 06. 2016 dozvěděla o tom, že je proti Vašemu nyní již bývalému manželovi a Vám nařízena exekuce, dále do tohoto návrhu uveďte, že Vám nebylo doručeno rozhodnutí, na jehož základě se tato pohledávka vymáhá (exekuční titul) a z tohoto důvodu tedy exekuční titul ve vztahu k Vám nenabyl právní moci ani vykonatelnosti a ve vztahu k Vaší osobě (bývalé manželce povinného, což doložíte i kopií rozsudku o rozvodu manželství) se tedy jedná o nezpůsobilý exekuční titul, což je zákonným důvodem pro zastavení exekuce proti Vaší osobě. Tento návrh na zastavení exekuce se podává k soudnímu exekutorovi, který tuto pohledávku vymáhá.
Exekutor v případě, že se rozhodne pro provedení exekuce zabavením movitých věcí povinného, vyšle své vykonavatele nejdříve do místa Vašeho trvalého bydliště. Pokud máte trvalé bydliště u rodičů, tak Vašim rodičům doporučuji, aby dohledali co nejvíce dokladů o tom, že věci v domě či bytě jsou jejich a nikoli Vaše, a tyto doklady si raději okopírovali u notáře, tedy s úředním ověřením. K Vašemu příteli by exekutor mohl jít, pokud by se dozvěděl, že se zde zdržujete. Na tomto místě uvádím, že ani povinnému nelze zabavit vše, věci, které nelze zabavit ani povinnému jsou upraveny v ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu. Zabavení těchto věcí povinnému je důvodem pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu. Pokud by byly zabaveny věci třetí osoby a nikoli Vaše, musel by vlastník těchto věcí, a to do 30 dní ode dne, kdy se o zabavení své věci dozvěděl podat k soudnímu exekutorovi návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu dle ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu. K tomuto návrhu je však nutné doložit, pokud možno úředně ověřené kopie listin prokazujících jeho vlastnické právo k zabavené věci (věcem). Těmito listinami jsou zejména smlouvy - kupní, darovací, úvěrové, nájemní, . dále faktury, dodací a záruční listy, …
Pokud Vám však exekuční titul nebyl doručen je to důvodem pro zastavení exekuce.
 
Dobry den dekuji za odpoved projela jsem dosle dokumenty znovu a je zde i prilozen od soudu dle ceho je exekuce schvalena… takze mi to na zastavení exekuce nepomuze… exekutor půjde i na bydliste Mich rodicu ikdyz jsem přihlášena bydlistem na mestkem urade?
Nevim zda je mozne domluvit se s exekutorem na splatkovem kalendari? a jde pozastavit nebo odlozit exekucí dekuji
 
Zdravím Vás, pokud Vám exekuční titul nebyl skutečně doručen, je to důvodem pro zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.).
Pokud máte bydliště na "úřadě", tak by exekutoři k Vašim rodičům jít mohli, ale nemuseli. Z praxe však vím, že exekutoři občas své vykonavatele posílají na poslední adresu trvalého pobytu povinného.
S exekutorem je samozřejmě možné dohodnout splátkový kalendář, ale jde o to, že představy exekutorů o minimálních splátkách by v tomto případě převyšovaly Vaše možnosti.
Na Vašem místě bych šla spíše cestou odkladu exekuce. O odklad exekuce můžete požádat exekutora v souladu s ust. § 54 exekučního řádu ve spojení s ust. § 266 odst. 1 občanského soudního řádu. Podmínky jsou tyto, že se povinný přechodně bez své viny ocitl v takové situaci, že by neprodlený výkon rozhodnutí (exekuce) mohl mít pro povinného nebo příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen. Zde jde i o to, že Vaše situace není přechodná, zvažte tedy i tuto možnost, pokud jste na rodičovské dovolené, tak do návrhu na odklad exekuce uveďte, i to, kdy skončí. O odklad exekuce lze žádat na dobu 1 - 6 měsíců. K tomuto návrhu je nutné vylíčit i Vaše osobní a majetkové poměry, a zejména Vaše příjmy je nutné exekutorovi doložit. Osobně bych to zkusila.