Počet stránek ve webu: 42.859


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.066.217

Zpětvzetí návrhu na exekuci - úřední ověření podpisu oprávněného věřitele

Odesláno: 
Otevřeno 2685 x
3 odpovědi
 
Musí být podpis oprávněného na zpětvzetí návrhu na exekuci úředně ověřen?
 
Zdravím Vás, úřední ověření podpisu oprávněného na návrhu na zastavení exekuce není třeba, stačí prostý podpis.
 
Když podám návrh na zpětvzetí exekuce z důvodu prodeje pohledávky a následně pohledávku prodám, kdo zaplatí odměnu exekutorovi, která mu bezesporu náleží, ačkoliv nic nevymohl.
 
Zdravím Vás, návrh na zastavení exekuce bych v tomto případě nepodávala, neboť nový nabyvatel nabude pohledávku, která je exekučně vymáhaná, což pro něj bude lepší. Pro Vás by věc skončila prodejem pohledávky, který byste oznámili exekutorovi a současně byste podali návrh na vstup nabyvatele pohledávky na místo oprávněného a nabyvatel jako nový oprávněný by se rozhodl, zda bude v exekuci pokračovat i nadále či nikoli,
Pokud byste podali návrh na zastavení exekuce, náklady exekuce a exekutora byste hradil (a) Vy jak oprávněný (á). I z tohoto důvodu bych to nečinila, a to zvláště, pokud chcete pohledávku prodat.