Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.529.939

Exekuce pro více jak 10 let starý dluh

Odesláno: 
Otevřeno 2209 x
13 odpovědí
 
§ 451 odst. 2 zákona č. 40/1964 byl vydán platební příkaz ze dne 17.7.1998 nabyti právní moci dne 8.9.1998, což oprávněny získal exekuční titul po celou dobu se nepřihlásil až dne 9.9.2008 byl podán návrh na exekuci - což se domnívám ze již bylo plněno bez právního důvodu. Takže podán návrh dne 9.9.2008 vydáno rozhodnuti dne 11.11.2008 nabyti právní moci dne 27..5.2009 v té době mi vlastně byl na mého zaměstnavatel zaslán příkaz na srážky, které počaly v měs. 6/2009 a mě zaslán platební příkaz. Podotýkám, ze dne 26.5.2011 jsme podala námitku na promlčecí lhůtu t. j. 10 ti letou, kterou mi soud zastavil byt to jen částečně. Tohle rozhodnuti jsem obdržela s datumem ze dne 24.4.2012 nabyti právní moci dne 14.7.2012. Exekutor též žádal o navráceni sražených peněz, ale marně jaké jsou šance na to, pokud jsem v právu dostat sražené peníze, které byly již v plné výši uhrazené 21.11.2011 děkuji za informaci s pozdravem
 
Zdravím Vás, je-li pravdou to co píšete, tak oprávněný skutečně podal návrh na nařízení exekuce jeden den po promlčecí době. Správně jste vznesla námitku promlčení. Jen dotaz, píšete, že rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.5,2009 a Vy jste námitku promlčení podala až dne 26.5.2011, což je skoro 2 roky po právní moci rozhodnutí, navíc Vám byly prováděny srážky již téměř 17 měsíců.
Víte na bezdůvodné obohacení to asi nepůjde, neboť dluh když je promlčen a dlužník plní, nejedná se o plnění bez právního důvodu, ale po právu. Navíc promlčením se nárok věřitele oslabí, ale nezaniká. Následek však je, že po promlčení se tato pohledávka nedá již vymáhat. Možná bych to spíše zkusila vymáhat regresně, a to jako náhradu škody, za plnění, které jste takto hradila oprávněnému, nicméně je otázkou jak byste uspěla s žalobou, protože být žalovaným argumentovala bych tak, že jste mohla námitku promlčení podat dříve, a exekuce by byla i dříve zastavena. Pokud jde o náklady exekuce, ty by měl v tomto případě hradit oprávněný, pokud by tato povinnost byla uložena Vám, bylo by to špatně. V tomto případě bude nejlepší, když navštívíte advokáta a vezmete s sebou veškeré podklady, které k věci máte. Kontakt na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatomora.cz nebo na http://www.cak.cz.
 
Děkuji za odpověd náklady na exekuci jsem hradila ja i úroky z jistiny i to je správné děkuji za odpověd
 
Zdravím Vás, za málo. Rádo se stalo, kdybyste cokoli potřebovala, můžete se na nás obrátit.
 
tak nevím, zda jsem postupovala správně, nyní se už s oprávněným soudím jen ted nevím, zda jsem udělala správně, přesto musel oprávněný vědět že již využil neplatný exekuční titul i když jsem podala námitku po dvou letech přesto soud mi dal za pravdu i exekutor je vyzýval o navráceni sražených peněz přesto tak neučinily
 
Zdravím Vás, tak bude nutné navštívit advokáta a po oprávněném toto plnění vymáhat jako náhradu škody, neboť jste mu hradila nedobrovolně a na základě již promlčeného exekučního titulu. O bezdůvodném obohacení bych příliš nehovořila, ale náhrada škody by v asi byla schůdnější variantou. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na stránkách http://www.cak.cz. Přeji Vám hodně štěstí.
 
co to pro me znamena a pokud jsem predvolana na dalsi jednani lze i tak splnomocnit nejakeho advokata pokud by se toho nekdo ujal?
 
Zdravím Vás, ano i když je nařízené jednání a Vy v tomto řízení nejste dosud právně zastoupena a Vy navštívíte advokáta, tak advokát Vás může v tomto soudním řízení zastupovat. Jen je nutné, abyste k advokátovi s sebou přinesla všechny listiny, které k věci máte. Přeji Vám hodně štěstí a pevné nervy.
 
Dobry den tak ctu tady na internetu, ze pokud je dana exekuce na promlcenou pohledavku, tak i tato pohledavka se stava preklusi, ktera vlastne neni ani jiz vymahatelna. Namitku jsem podala po 17 mes. je fakt, ale presto mi byla uznana, ale jak je mozne, ze opravneny musel vedet, ze je jiz promlcena i presto exekutor zadal o vraceni srazenych penez i tak neuspel a proto jsem se obratila na soud, coz jsem jen zvedava jak zitra dopadnu, ale i tak dekuji za kazdou informaci
 
Zdravím Vás, ano je pravda, že oprávněný má na exekuční vymáhání pohledávky 10 let od právní moci exekučního titulu, např. soudního rozhodnutí. Poté co povinný dobrovolně nesplní povinnost mu uloženou může oprávněný, a to do 10 let od právní moci soudního rozhodnutí podat návrh na nařízení exekuce. Je-li toto právo oprávněného již promlčeno a povinný úspěšně vznese námitku promlčení, je to samo o sobě důvodem pro zastavení exekuce v souladu s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). Zde pouze dodávám, že promlčenou pohledávku nelze soudně vymáhat, ale nárok jako takový nezaniká, trvá dále, a je nutné se spoléhat jen a jen na povinného, zda svůj závazek splní či nikoli. Oproti tomu, nárok či právo u kterého došlo k prekluzi zaniká jako takový a kdyby povinný plnil a oprávněný toto plnění přijal, tak oprávněný musí toto plnění vydat povinnému, neboť by se jednalo o bezdůvodné obohacení.
 
Mohu jeste jednu otazku je ma pohledavka preklusi ci ne
 
Zdravím Vás, pohledávka o které jste se zmiňovala v předchozích dotazech by dle údajů, které jste uvedla v dotazech měla být promlčena. Nicméně k tomu, abych Vám mohla dát 100% jistou odpověď bych nejdříve musela vidět všechny listiny, které s případem souvisí a případně nahlédnout do příslušných spisů, ať soudního tak exekučního. Pohledávka by měla být promlčena, tzn. , že nárok oprávněného vůči Vám nelze soudně ani exekučně vymáhat. O prekluzi by šlo v případě, kdy by tento nárok po uplynutí prekluzivní lhůty zanikl, což však není tento případ, proto se nejedná o prekluzi, ale o promlčení.
 
dobry den mohla bych se informovat? Tak jsem byla u toho soudu usneseni je o smiru, ale zalovany po pravomoci tj. 3 dnu neuhradil co mu bylo soudem urceno co mohu dal delat, kdy mohu po vyzve dat platebni rozkaz k soudu dekuji
 
Zdravím Vás, usneseni o soudním smíru je soudní rozhodnutí a je tedy samo o sobě exekučním titulem. To znamená, že nemusíte již podávat žalobu s návrhem na vydání platebního rozkazu, ale v tomto případě můžete buď žalovaného vyzvat k úhradě dlužné částky, nebo můžete rovnou podat návrh na nařízení exekuce k soudnímu exekutorovi, kterého si zvolíte. Předtím však vybraného exekutora nejdříve kontaktujte a dohodněte se na podmínkách. Dále můžete podat návrh na výkon rozhodnutí i k soudu, ale v tomto případě zde musíte uvést i požadovaný způsob výkonu rozhodnutí a pamatujte, že soud bude povinnost vymáhat pouze způsoby, které ve svém návrhu uvedete a žádnými jinými to již nelze, proto je exekuce soudním exekutorem vhodnější. Soudní exekutor totiž může povinnost vymáhat i všemi způsoby provedení exekuce najednou a není vázán návrhem oprávněného.