Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.529.715

Dluh z dětství nezaplacená rodičem, rodoči a exekuce na dospělého dlužníka po 13 letech - kam se odvolat, jak se bránit?

Odesláno: 
Otevřeno 1334 x
7 odpovědí
 
Dobrý den.
Manželovi prišla exekuce do práce 100.000 Kč (40.000 Kč + úroky). Exekuce je 13let stará. Bylo mu 17let a s někým se porval a při té potyčce udělal škodu na automobilu 40.000 Kč, jelikož byl nezletilí, bylo to psané na jeho otce. Manžel si pamatuje, že otci tenkrát něco chodilo, ale neplatil. Manželovi za celých 13let nikdo nic neposlal, že něco dluží, jinak by to uhradil. Otec 2014 zemřel, jeho žena (manželova maminka) musela vyhlásit osobní bankrot, protože otec měl spousty dluhů.
Nevíme, zda mají právo to chtít po manželovi, když to sice udělal on tu škodu, ale dluh byl na otce - tj. zákonném zástupci (po otcově smrti máme od notářky papír, že dědictví není a dluhy smrtí zanikly).
Manžel 2007-2015 pracuje již v 1 zaměstnání na které mu přišli exekuce cca 400.000 Kč, které splatil 2010, byl se ptát i na soudě, zda je to vše a tenkrát řekli, že ano.
V dopise od exekutora je psané, že se nedá odvolat. Mají na to nárok po 13letech? Je to jeho dluh nebo měl být rodičů (otce), jak je možné že se mu nikdo za 13let neozval, aby zaplatil tu skodu 40.000 Kč a ozvou se az ted po 13letech a chteji 100.000 Kč.
Prosim o pomoc, jsme bezradní, ja jsem na mateřske, takže peníze moc nejsou. Co můžeme dělat?
Děkuji.
 
Zdravím Vás, zde je otázkou, kdy bylo vydáno rozhodnutí, na jehož základě je tato pohledávka vymáhána. Zde je hodně důležité datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Oprávněný má totiž 10 let od právní moci rozhodnutí, na to, aby se splnění povinnosti domáhal po povinném (Vašem manželovi) formou exekuce. Takže pokud toto rozhodnutí nabylo právní moci např. 2.1.2003, a exekuce byla nařízena až nyní, resp. po 2.1.2013 je vymáhání této pohledávky promlčené a budete muset podat návrh na zastavení exekuce s tím, že tato pohledávka je již promlčena. Návrh na zastavení exekuce se podává v souladu s ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) u exekutora, který danou exekuci vede ve Další otázkou je proti komu toto rozhodnutí směřuje. Pokud rozhodnutí směřuje proti Vašemu manželovi, bude nutné zkoumat nabytí právní moci a eventuálně podat návrh na zastavení exekuce z důvodu promlčení práva vymáhat tuto pohledávku formou exekuce - viz. výše. Pokud by toto rozhodnutí směřovalo proti otci manžela a po manželově otci by Váš syn nedědil, bylo by nutné podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu, kde budete muset uvést, že Váš manžel po otci nedědil, není tedy jeho procesním nástupcem a pohledávku tak není proti komu vymáhat, neboť otec manžela zemřel a z toho důvodu, že navrhujete, aby exekutor vydal usnesení o zastavení exekuce. V příloze přiložte úředně ověřenou kopii usnesení notáře, kterým rozhodl o dědictví po otci Vašeho manžela. Pokud by rozhodnutí směřovalo proti manželovi a nebylo by mu řádně doručeno, je možné podat i návrh na zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, kde budete argumentovat, tak, že rozhodnutí nebylo manželovi řádně doručeno, a že tedy nemohlo nabýt právní moci ani vykonatelnosti a proto tuto pohledávku nelze proti manželovi exekučně vymáhat. Pokud by rozhodnutí manželovi doručeno bylo a nabylo by právní moci po roce 2005, tak nejlepší bude exekuci umořovat srážkami ze mzdy a nijak se nebránit. Ve Vašem případě bych však tuto věc konzultovala i s advokátem, ke kterému bych vzala veškeré písemnosti, které k věci máte, a to včetně usnesení o dědictví po manželovu otci. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz. Pokud jste z většího města, hledejte zejména advokáty, kteří vykonávají advokacii i tzv. "pro bono", neboť tito jsou ochotni pomáhat lidem v tíživé sociální situaci buď za minimální odměnu oproti ostatním advokátům nebo i zcela zdarma. Přeji Vám hodně štěstí a pevné nervy.
 
Děkuji za bleskovou odpověď. Je tu psáno rozsudek ze dne 8.12.2010, pověření ze dne 29.10.2015. Takže předpokládám, že to promlčené není. Můžeme se tedy pokusit odvolat na soudního exekutora, jak jste psal výše "Pokud by rozhodnutí směřovalo proti manželovi a nebylo by mu řádně doručeno, je možné podat i návrh na zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, kde budete argumentovat, tak, že rozhodnutí nebylo manželovi řádně doručeno, a že tedy nemohlo nabýt právní moci ani vykonatelnosti a proto tuto pohledávku nelze proti manželovi exekučně vymáhat". (zapoměla jsem napsat, že na příkazu je psáno, že proti tomuto exekučnímu příkazu není odvolání přípustné. Dá se někde dohledat, zda manželovi něco odesílali za těch 13let, když mu nikdy nic nepřišlo? Děkuji moc
 
Zdravím Vás, v tomto případě tedy pohledávka promlčena není. Ano, pokud manželovi nebyl rozsudek doručen, je to důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu. Takže se odvolávám na svoji předchozí odpověď. To, zda Vašemu manželovi bylo něco doručováno či nikoli asi nezjistíte, protože nevím u koho byste toto mohli zjistit.
 
V pondelí je mažel objednán na soud, aby nahlédl do archivu do veškerých papírů a pak s tím jde k právníkovi, tak doufejme, že se něco dozvíme. Děkuji moc za pomoc
 
Zdravím Vás, jsem ráda, že problémy řešíte. Advokát Vám pomůže. Přeji Vám, aby vše dobře dopadlo. Kdybyste cokoli potřebovali, můžete se na nás obrátit.
 
No prá vě jsem koukala do internetové banky a jsem -100.000,- tak to bude ještě veselé : - (
 
Zdravím Vás, dalším řešením by eventuálně byla i insolvence, formou oddlužení plněním splátkového kalendáře. Musíte však uspokojit své nezajištěné pohledávky minimálně ve výši 30%. S dalšími dotazy ohledně insolvence se prosím obraťte na kolegy, kteří zde mají na starosti insolvence.