Počet stránek ve webu: 41.499


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.006.642

Lhůta na zastavení exekuce při návrhu na zrušení exekučního řízení oprávněným

Odesláno: 
Otevřeno 2835 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
poprosím Vás napište mi jakou má lhůtu exekutor na zastavení exekuce po přijetí zpětvzetí návrhu na nařízení exekuce který podal oprávněný. Kdo bude hradit náklady exekuce když tento návrh podal oprávněný, ale až v době když exekuce již probíhala.
Povinnému nikdy nebyl doručen rozsudek soudu a ani také usnesení o nařízení exekuce přesto tato exekuce probíha již od listopadu 2014.
Povinnému byl v březnu 2015 zablokován účet a ten byl po té odblokován, co oprávněný zjistil že se jednalo o nedorozumění a exekuce ani neměla být nařízena. Proto vzal návrh na nařízení exekuce zpět.

Jak tedy má povinný postupovat v této věci když zastavení exekuce nezavinil a také ani neměla být vůči němu exekuce nařízena protože nic oprávněnému nedluží. Má se povinný obrátit na soud a žádat soud o obnovu řízení v této věci nebo má podat exekutorovi návrh na zastavení exekuce nebo má čekat kdy exekutor sám
zastaví exekuci po zpětvzetí návrhu oprávněného na nařízení exekuce?
Děkuji Vám předem za radu protože tento případ je opravdu pro mne důležitý.
Přeji hezké Velikonoce a čekám na Vaší odpověď.
 
Zdravím Vás, pokud návrh na zastavení exekuce podal oprávněný, tak Vy jako povinný nemusíte dělat vůbec nic, exekutor exekuci sám zastaví, a to protože návrh na nařízení exekuce byl vzat zpět. Současně exekutor zašle exekučnímu soudu (soudu v místě bydliště povinného) žádost o ukončení pověření k provedení exekuce, kterou odůvodní zpětvzetím návrhu. Mám za to, že v případě jako je ten Váš by měl náhrady nákladů exekuce hradit oprávněný, neboť k exekuci na majetek povinného došlo jeho vinou.
 
Dobrý den, jedná se teď o to že oprávněný vzal zpět návrh na nařízení exekuce. Do kdy exekutor teď rozhodne o zastavení exekuce? Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, mám za to, že v tomto případě by měl exekutor rozhodnout o zastavení exekuce cca do 30 dní ode dne, kdy oprávněný podal návrh na zastavené exekuce. Nicméně exekutor musí ještě požádat exekuční soud o zrušení pověření k provedení exekuce, což může věc prodloužit. Kdy rozhodne soud o zrušení pověření exekutora k provedení exekuce to Vám nepovím, jen by to mělo být co nejdříve, poté co mu bude doručena žádost o zrušení pověření exekutora k provedení exekuce.