Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Můj domek je spojený s domkem mých rodičů a má společné prostory a zázemí. Po smrti otce jsem se se sestrou vzdala dědictví ve prospěch bratra a on je teď vlastníkem domu po rodičích. Uzavřeli jsme spolu dohodu dědiců. V této dohodě se bratr zavazuje, že se bude podílet na společných výdajích připadajících na jeho část domu.

Jedná se především o společné topení, septik, rekonstruovali jsme vodu, dělali fasádu, měnili okapy. Bratr mi nechce nic uhradit a to je již od roku 2008. Poraďte mi prosím co se s tím dá udělat. Děkuji, Květoslava

ODPOVĚĎ:
Bratra zažalujte na plnění povinností (resp. podejte návrh na vydání platebního rozkazu), jež dohodou dědiců převzal.
U pohledávek starších 3 let je riziko, že jejich vymahatelnost bude zkomplikována námitkou promlčení nároku (žalovaný by tuto námitku musel vznést, pokud ji nevznese, soud ji přizná k zaplacení). Takže záleží na Vás, zda budete žalovat na všechny své nároky, či pouze na ty, u nichž riziko promlčení není.
Pokud byste prokázala, že bratr jednal úmyslně, promlčecí doba je desetiletá (pak by nárok nebyl promlčený).