Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.990.909

Co je v exekuci substituční jmění?

Odesláno: 
Otevřeno 27294 x
8 odpovědi
 
Pěkný den, chtěla bych se zeptat, co si mám představit pod pojmem substituční jmění, děkuji.
 
Dobrý den. Substituční jmění je institut dědického práva. Je upraven § 1521 občanského zákoníku: Nesvěřil-li zůstavitel při nařízení svěřenského nástupnictví dědici právo s dědictvím volně nakládat, je vlastnické právo dědice k tomu, co nabyl děděním, jakož i k tomu, co nabyl náhradou za zničení, poškození nebo odnětí věci z dědictví, omezeno na práva a povinnosti poživatele. To neplatí, je-li věc z dědictví zcizena nebo zatížena za účelem úhrady zůstavitelových dluhů. Jedná se tedy o případ, kdy je v dědictví nabyt majetek pouze za účelem jeho správy pro následného dědice, ten exekutor nesmí zabavit.
 
A týká se to i darovací smlouvy na nemovitost?
 
Všeho, co nabydete jako substituční jmění.
 
Jestli tomu dobře rozumím, je tedy třeba Exekučnímu úřadu doložit jakým způsobem jsem majetek nabyla.
   
Mám v takovém případě i já využít právních služeb?
 
To záleží na Vás. Neznám Vás, ani celý Váš případ.
 
Můj případ je spíš jako zkušenost ze špatného hororu. Spostu věcí už jsem zařídila a i zaplatila. Děkuju za rady, ale asi takto veřejně psát schopná nejsem…