Počet stránek ve webu: 40.661

zaměstnavatel dal výpověď zaměstnanci zpětně