Počet stránek ve webu: 40.662

zaměstnavatel dal výpověď zaměstnanci zpětně