Počet stránek ve webu: 40.662

nesvéprávná osoba si opakovaně bere půjčky