Počet stránek ve webu: 43.318

dodatečné požadování náhrady škody