Počet stránek ve webu: 40.616

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.573.143

Nestihnutí odmítnutí dědictví ve lhůtě - co teď?

Odesláno: 
Otevřeno 2745 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
nestihnul jsem odmítnout dědictví po svém otci. Notář, který věc vyřizuje mi řekl, že jediná možnost je, abych zaplatil pohřeb a stal se "vypravitel pohřbu". Tím jakoby to dědictví odmítnu.
Je-li to tak, moc rád pohřeb zaplatím. Otce jse 30 let neviděl, ale vím, že měl veliké dluhy tak proč bych je měl za něj hradit?
Děkuji
 
Dobrý den,

ve Vašem případě je rozhodující jakým způsobem bylo dědické řízení ukončeno. První možnost je, že bylo dědické řízení zastaveno. To se děje v situaci, že je zanechán majetek pouze do hodnoty cca. 20.000, - Kč a tento majetek je vydán vypraviteli pohřbu. Takovýto vypravitel pohřbu není vůbec odpovědný za žádné dluhy, není dědic a nemusí žádné dluhy dědictví platit. Také odměnu notáře platí stát. Poznáte to tak, že v usnesení o dědictví je napsáno, že "dědické řízení se zastavuje. "

Druhý případ je, když už probíhá samotné dědické řízení. Pak jsou potencionální dědicové poučeni o následcích odmítnutí a neodmítnutí dědictví. Odmítne-li dědic dědictví, hledí se na něho jako by dědictví nikdy nenabyl. Odmítnutí dědictví vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu. Dědictví lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí, má-li dědic dědictví v zahraničí, činí lhůta k odmítnutí dědictví 3 měsíce. Uplynutím lhůty k odmítnutí dědictví právo odmítnout dědictví zaniká. K odmítnutí dědictví nepřihlíží, dal-li dědic již svým počínáním najevo, že chce dědictví přijmout. Nepřihlíží se ani k projevu vůle, kterým dědic odvolá své prohlášení, že dědictví odmítá, nebo neodmítá, anebo že dědictví přijímá.

V případě, že jste byl soudem vyrozuměn o možnosti následcích odmítnutí a neodmítnutí dědictví a ve stanovené lhůtě jste dědictví neodmítnul, mám za to, že na Vás bude pohlíženo jako na dědice.

Vše o dědění - vizte zde:
ODKAZ

Problematika odmítnutí dědictví vizte zde:
ODKAZ