Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.570.836

Dědění po dlužníkovi s insolvencí, oddlužením - platí dědic dluhy nebo ne?

Odesláno: 
Otevřeno 3147 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Mamka má 2011-2014 oddlužení. Jak by to bylo dál, kdyby se s ní něco stalo? Vlastní menši nemovitost a jsme 2 dcery.
Matka žije 2008-2014 s přítelem nemá u ní trvalé bydliště, ani nejsou manželé, ani druh a
družka. Začíná si dělat nároky na majetek matky.
Co s tím budeme ho muset nějak vyplatit
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
v případě smrti Vaší matky za trvání oddlužení soud oddlužení zruší z důvodu úmrtí dlužníka. Dluhy Vaší matky její smrtí nezaniknou a zemře-li před splněním podmínek oddlužení, nebude ani od nich osvobozena, tedy spadnou do dědictví.
Nesepsala-li Vaše matka závěť nebo dědickou smlouvu bude se dědit ze zákona a v první třídě dědí zůstavitelovy děti a manžel, každý z nich stejným dílem. Tedy přítel Vaší matky by nedědil. Nezapomínejte, že součástí dědictví nebude jen majetek ale i dluhy.

Vše o dědění - vizte zde:
ODKAZ