Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.570.844

Matka darovala veškerý majetek jednomu potomkovi - co budou dědit ostatní?

Odesláno: 
Otevřeno 2515 x
1 odpověď
 
Matka (otec zemřel před více než 20 lety) za svého života a při plném vědomí darovala (převedla) veškerý majetek (. 000.000 Kč) na jednoho ze svých tří dětí.
Nejsme v konfliktu, vídáme se pravidelně, máme se rádi.
Co potom budou dědit zbylé dvě děti, když už svůj majetek matka mít nebude?
 
Dobrý den,

každý má právo nakládat se svým majetkem za svého života podle svého vědomí a svědomí. Tedy, i kdyby třeba Vaše matka sepsala závěť, ve které rozdělila majetek rovnoměrně mezi své tři děti a za svého života majetek uvedený v závěti prodala nebo darovala jen jednomu z dětí, bude takové jednání platné a ostatní potomci s tím nic nezmůžou.
Bude-li v případě úmrtí Vaší matky zahrnut do dědictví některý další majetek, započte se na povinný díl obdarovaného sourozence dle ust. § 1660 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, to co jako nepominutelný dědic obdržel bezplatně v posledních třech letech před smrtí zůstavitele, ledaže zůstavitel přikáže, aby se započtení provedlo za delší dobu. Započetlo by se i to, co od zůstavitele bezplatně obdržel dědicův předek. Při započtení se nepřihlíží k obvyklým darováním.
Zbylé děti v tomto případě budou dědit to, co bude předmětem dědictví v den úmrtí zůstavitele.
Vice o dědictví se dozvíte zde:
ODKAZ

Změny v dědění dle nové úpravy (nový občanský zákoník 2014) je uvedeno zde:
ODKAZ