Počet stránek ve webu: 40.616

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.573.145

Dědeček vydědil matku - má vnuk, vnučka nárok na dědictví, dědění?

Odesláno: 
Otevřeno 2665 x
1 odpověď
 
DOBRÝ DEN,
DĚDEČEK ZEMŘEL, NIKDY JSEM SE S NÍM NEVIDĚLA.

VYDĚDIL MOU MAMKU S JEJÍ SESTROU A V ZÁVĚTI JSME MY JAKO JEHO VNOUČATA NEBYLI ZAHRNUTY. PŘENECHAL MAJETEK SVÉ MANŽELCE. MĚLI JSME JAKO VNOUČATA NÁROK DĚDIT MÍSTO NAŠICH MATEK (DCER ZESNULÉHO DĚDEČEKA)?
JAKÁ JE PROMLČENÁ LHŮTA MOŽNOSTI ZNOVUOTEVŘENÍ DĚDICKÉHO ŘEZENÍ?
DĚKUJI.
 
Dobrý den,
v závěti může zůstavitel volně nakládat o svém majetku. Jediné omezení je dané právě v případě nepominutelného dědice. Ze zákona mají potomci (děti) zůstavitele jako nepominutelný dědici nárok na určitý díl dědictví. Pokud nepominutelný dědici z nějakého důvodu nedědí (např. zemřel, vzdal se dědictví.), jsou dědici jeho potomci. V tomto případě vnoučata zůstavitele.
Výše dílu, na který má nepominutelný dědic nárok je závislá na skutečnosti, zda Váš dědeček zemřel před rokem 2014 nebo až v tomto roce.
V případě, že zemřel před rokem 2014, měli by potomci zůstavitele jako nepominutelný dědici (předpokládám, že jsou zletilý) nárok na to kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona.
V případě, že zemřel v tomto roce, má potomek jako nepominutelný dědic nárok na čtvrtinu toho, co činí jeho podíl jako zákonného dědice.
Primárně má tedy nárok na část dědictví jako nepominutelný dědic Vaše matka a její sestra. Váš dědeček však mohl sepsal listinu o vydědění vůči svým dětem např. z důvodu, že jeho děti o něj neprojevovali opravdový zájem. V tomto případě by mohl celý majetek závětí odkázat své manželce.
Více o dědictví, dědických podílech a vydědění se dozvíte zde: Vše o dědění - vizte zde:
ODKAZ