Počet stránek ve webu: 42.677

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.964.193

Návštěva zletilých děti po rozvodu v domě bývalého manzela

Odesláno: 
Otevřeno 107 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Po rozvodu, jež zletilé děti žijí v manželově domě, protože je dost velký. Každý platí nájem za své prostory, které obývá. Děti mě chtějí vidět, pozvali mě i na vánoce, narozeniny. Manžel je ale proti tomu. Nechce, abych tam s nimi byla. Děti s ním o tom několikrát mluvily, že jsem jejich matka a nemůže jim také bránit být se mnou. Nic nepomohlo. Nejezdim, často, bo pobýval v zahraničí. Bohužel když je chci navštívit, dělá doslova peklo. Dá se s tím něco dělat? nebo, nevím, jsem prostě z toho dost nešťastná. Potřebovala bych radu. Dekuji
 
Dobrý den,

obecně pronajímatel nemůže zakazovat nájemníkům přijímat návštěvy (§ 2272 odst. 1 občanského zákoníku). Ačkoliv nemusí mít Vaše děti s otcem uzavřenu písemnou nájemní smlouvu, je zřejmé, že ústně nájem sjednán byl a vzájemná práva a povinnosti se pak řídí úpravou obsaženou v občanském zákoníku. Navíc v případě soudního sporu nemůže pronajímatel namítat neplatnost smlouvy z důvodu nedostatku formy – tedy že není uzavřena písemně, což jinak zákon pro nájem bytu vyžaduje, nicméně na druhou stranu chrání nájemníky, jakožto slabší stranu v nájemním vztahu. Můžete tedy své děti navštěvovat v prostorách domu, které jsou určeny k jejich užívání (předmětem nájmu nemusí být nutně vymezená bytová jednotka). Vzhledem k tomu, že děti mají fakticky uzavřeny nájemní smlouvy, lze je např. vystěhovat jen na základě platné výpovědi (více v § 2288 a násl. občanského zákoníku). Děti (nájemníci) by tedy měli otce informovat (ideálně písemně- prokazatelně) o svých právech z pozice nájemníka, kdy mají právo na nerušený nájem bytu, a pokud pronajímatel neumožní přijímání návštěv budou se nuceni bránit soudně podání žaloby na uložení povinnosti umožnit výkon práva nájmu. K tomu by samozřejmě bylo nutné mít důkazy o tom, že návštěvám je zamezováno - svědkové, policejní záznam, příp. nahrávky, které však nemusí soud povolit.