Počet stránek ve webu: 42.093


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.856.205

zrušení trvalého pobytu

Odesláno: 
Otevřeno 32 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
obracím se na Vás s dvěma dotazy.

1) partner se svou sestrou maji trvalé bydliště u své matky, která bydlí mnoho let v pronajatém bytě.
Jsou tam hlášení jen pro úřady trvale, ale ani jeden z nich tam nebydlí. Nyní se ukázalo, že jeji matka je velký dlužník. Je v důchodu, každou chvíli si bere nebankovní půjčky. Před 3 lety dluží na nájemném 90.000 Kč a dalších 120.000 Kč společnosti Provident. Děti ji chtěli od dluhů pomoci, tak ji je splatili, vzali si na 8 let půjčku... co čert nechtěl, ponuhrazení všech pohledávek si tchyně 3 dny na to šla do providentu půjčit zase. K dnešnímu dni má před exekucí dluh 120.000 Kč u Providentu, u Express cash nevím, ale taky vyhrožují a u společnosti PRE uhrazenou pohledávku ve výši 12.000 Kč, ale už jí vypnuli. Tchýnĕ je bez majetku. Dotaz zní, až zemře, když se vzdají děti práva dědictví (kromě pohledávek není co dědit) může po nich někdo chtít dluhy uhradit? Kvůli trvalému pobytu v jejím bytě?
2) dotaz trvalý pobyt- zrušení Žiji v bytě své babičky, s dcerami máme zde trvalý pobyt. Když se partner přihlásil trvale k nám do bytu, když by měl exekuce nebo bychom se rozešli, jak se trvalý pobyt zruší?
 
Dobrý den,

1) Trvalé bydliště nezakládá povinnost hradit dluhy osob, které mají trvalé bydliště hlášeno na stejné adrese. V případě vzdání se dědictví tak po Vás nikdo nemůže dluhy matky vymáhat.
2) Trvalý pobyt lze zrušit na žádost k místně příslušnému obecnímu úřadu (ohlašovně), kdy k podání návrhu je oprávněn v tomto případě vlastník bytu, tedy Vaše babička. Je nutné sepsat písemnou žádost, prokázat svou totožnost a vlastnictví bytu, dále uvést důvody pro zrušení trvalého pobytu – tedy že zaniklo užívací právo (např. nájem) občana k předmětnému objektu a občan tento objekt neužívá (již tam nebydlí). Upozorňuji, že exekutor má právo provést exekuci v bytě, v němž má dlužník hlášen trvalý pobyt. Je tedy vhodné s partnerem např. uzavřít nájemní smlouvu, v níž bude vypsán veškerý majetek, který je babičky. Vy pak můžete s přítelem sepsat čestné prohlášení s úředně ověřenými podpisy, v němž vypíšete veškerý Váš majetek. Je také vhodné uchovávat veškeré doklady (účtenky, výpisy z účtu).