Počet stránek ve webu: 41.368


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.749.905

Nedodržení termínů dokončení kuchyně

Odesláno: 
Otevřeno 57 x
2 odpovědi
 
Rozhodli jsme se pro rekonstrukci kuchyně, vzali si překlenovací úvěr, našli si truhláře, ale neuzavřeli písemnou smlouvu. Přes messenger jsme si domluvili termín dokončení do Vánoc 2021 a 15.11.21 jsme zaplatili zálohovou FA ve výši 3/4 celkové částky. Řemeslník nám však stále odkládal termíny - domluvili jsme si nový termín do konce 01/2022, kdy jsme museli nechat vyměnit část vodovod. a odpad. potrubí, což instalatérovi zabralo půl dne a tudíž truhlář klidně může započít svoji práci. V 01/2022 jsme nakoupili veškeré elektro spotřebiče. Truhlář nám však opět odložil termín na polovinu 02/2022, pak na konec 02/2022, pak zase na polovinu 03/2022, nakonec 03/2022 a v dubnu jsem požadovala dokončení do konce 04/2022. Kuchyni dokončil 17.5.2022 (obratem vystavil FA se splatností 18.5.2022) se zjevnými vadami, které jsem mu reklamovala hned následující den, kdy jsem na ně přišla a reklam. uznal. Za tu dobu nám od 01/2022 běžela záruční lhůta na spotřebičích, museli jsme si za poplatek nechat odsunout doložení podkladů pro překlenovací úvěr. Máme nárok na slevu od truhláře? Co můžeme dělat/jak dále postupovat? Konečnou FA jsme neuhradili, jelikož ještě neodstranil všechny reklam. vady.
 
Dobrý den,

zhotovitel má právo na zaplacení kupní ceny po provedení díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li způsobilé sloužit svému účelu, a to i v případě, že vykazuje vady. Pak může objednatel dílo převzít tzv. s výhradami a požadovat opravu vad či slevu.
Z výše uvedeného vyplývá, že vzhledem k tomu, že jste si vybrali opravu vad, nemůžete již požadovat slevu z důvodu vadného plnění. Navíc, pokud je možné kuchyň běžně užívat, má truhlář již nyní právo na zaplacení celé kupní ceny. Pokud Vám však byla v důsledku jeho nečinnost způsobena škoda – např. posunutí žádosti o překlenovací úvěr, můžete požadovat náhradu škody. Doporučuji Vám tedy písemně vyzvat zhotovitele k úhradě náhrady škody, kdy podrobně specifikujete důvod vzniku škody. Náhradu škody by bylo možno samozřejmě vymáhat soudně, nejsem si však jistá, zda by se to vzhledem k výši částky vyplatilo (a s ohledem na náklady právního zastoupení).
 
Dobrý den,

děkuji za odpověď. Nicméně se chci ještě dotázat k platbě - jinde jsem se dočetla, že právník radil lidem nezaplatit celou částku, dokud nebudou všechny chyby napraveny - vzhledem k tomu, že jsme jej doteď uháněli, aby nám kuchyň vůbec dokončil, nevěřím, že chyby po zaplacení odstraní. Platí tedy, že jsme v právu a můžeme mu zaplatit až po odstranění vad?