Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.861.489

spolupodílové vlastnictví RD

Odesláno: 
Otevřeno 145 x
1 odpověď
 
Dobrý den,

existuje RDům, kde jsou tři spolumajitelé 1/2 (č. 1) a 1/4 (č. 2) a 1/4 (č. 3) - kde je užívání jednotlivých prostor definováno Dohodou o užívání nemovitosti tak, že vlastník 2. a 3. jsou bratři a vlastní dohromady tedy 1/2.

1) pokud spolumajitelé č. 2. + 3. chtějí např. svůj prostor dle Dohody renovovat-nová podlaha, výmalba, popř. výměna oken-potřebují k tomu souhlas spoluvlastníka č. 1? jak "velká" rekonstrukce podléhá souhlasu stavebního úřadu?

2) pokud spolumajitelé č. 2. + 3. chtějí např. svůj prostor dle Dohody pronajímat třetí osobě-potřebují k tomu souhlas spoluvlastníka č. 1? (k získání většinového hlasu v tomto uskupení nikdy nedojde.)

3) pokud spolumajitelé č. 2. + 3. chtějí např. svůj prostor dle Dohody-zrekonstruovat a poté ho vymezit jako byty v OV - tzn. zápis bytové jednotky na katastru-a tyto prostory dále prodat-je takový proces v rámci spolupodílového vlastnictví domu možný? je k tomu potřeba souhlas spoluvlastníka č. 1?

Děkuji Vám za odpověď.
 
Dobrý den,

dle občanského zákoníku o běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů, o významných záležitostech týkajících se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Z uvedeného vyplývá, že většinový spoluvlastník musí souhlasit se všemi Vámi uvedenými body - renovace, pronájem, rozdělení domu na jednotky Prohlášením vlastníka budovy. Dle zákona však nikdo nesmí být nucen setrvávat ve spoluvlastnictví, proto se lze soudně domáhat zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, kdy lze např. soudu navrhnout přikázání vlastnictví jednomu či více spoluvlastníkům s vyplacením finančního vypořádání ostatním, či např. reálné rozdělení nemovitosti na bytové jednotky.