Počet stránek ve webu: 42.859

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.002.515

Proplacení dovolené při rozvázání pracovního poměru

Odesláno: 
Otevřeno 324 x
5 odpovědí
 
Dobrý den. Měl bych dotaz ohledně proplacení dovolené. V květnu 2021 jsem nastoupil na nemocenskou, která trvala až do konce února 2022. Po návratu do práce mi bylo sděleno, že má pracovní pozice byla zrušena a že se mnou bude rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů. Pracoval jsem 12-ti hodinové směny, krátký – dlouhý týden. Se zaměstnavatelem bylo dohodnuto že pro výpočet odstupného bude použit průměr před nástupem na nemocenskou. Problém je v proplacení dovolené. Z roku 2020 mi totiž zůstalo 10 dní, převedeno na hodiny 110 hodin a z roku 2021 zůstalo 138 hodin. Zaměstnavatel však proplatil za rok 2020 pouze 75 hodin a za rok 2021 uvedených 138 hodin, to vše ale jen v základní mzdě a ne v průměru, jak bylo domluveno u odstupného. Je to tak správně? Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

Váš zaměstnavatel vypočítal výši odstupného z tzv. pravděpodobného výdělku dle § 355 zákoníku práce. Podle druhého odstavce citovaného ustanovení „Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. “ Z uvedeného vyplývá, že výši pravděpodobného výdělku zaměstnavatel stanovuje na základě vlastního uvážení kdy vychází z výše uvedených parametrů. Odstupné tedy nemělo být stanoveno podle základní mzdy. Doporučuji Vám tedy zaměstnavatele písemně (doporučeně) vyzvat k doplacení odstupného do Vámi požadované částky, případně k přepočtu výše odstupného dle ust. § 355 odst. 2 zákoníku práce, včetně dnů nezapočítané dovolené. Následně se můžete bránit podáním žaloby k soudu. Úspěšnost však z Vámi podaných informací nemohu posoudit, navíc vzhledem k výši žalované částky by podání žaloby pravděpodobně bylo neekonomické.

https://www.zbynekmlcoch.cz/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-o-odstupne-vzor-ke-stazeni
 
Děkuji za odpověď. Takže dovolenou má zaměstnavatel proplatit v průměrné mzdě (jako vyplatil odstupné)? Dovolená mi totiž byla proplacena v základní mzdě.
 
Dobrý den,

náhrada mzdy za dovolenou se stanovuje shodně jako odstupné, tedy ve výši průměrného výdělku (příp. pravděpodobného výdělku) dle § 222 a § 351 a následující zákoníku práce.

Náhrada za dovolenou
§ 222

(1) Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.
 
Děkuji za odpověď.