Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.862.833

nároky v bytovém družstvu

Odesláno: 
Otevřeno 109 x
2 odpovědi
 
Prosím o zodpovězení dotazu zda má člen bytového družstva a zároveň vlastník nárok na podíl z peněz prodaného bytu. V bytovém družstvu, které vzniklo v privatizační vlně na základě odkupu bytového domu úvěrem od stavební spořitelny Modrá pyramida se členové BD museli podílet mimo odkupu svých jednotlivých bytů, ještě na odkupu 5-ti společných bytů, na které jejich nájemníci (nestali se členy BD) neměli peníze. Při splácení úvěru na odkup byt. domu vzniklo 20 vlastníků (zůstali členy BD) spláceli tito i vlastníci bytů stejnou částku na odkup bytů. V průběhu splácení bytů došlo i k prodeji těchto bytů původním nájemníkům a z těchto peněz se udělali mimořádné splátky a vložili se jen do splacení úvěru MP. Ale vlastníkům (zároveň členům BD) se z těchto peněz na odkup bytu nedal žádný podíl, přestože splácí stejnými částkami tyto byty. Mají na procentní podíl z odkupové částky vložené do úvěru nárok? Mají nárok alespoň na vrácení alespoň peněz na splácení úvěru na těchto 5 bytů zpět. Hraje v tomto právu na podíl či vrácení peněz podmínky úvěru Modré Pyramidy. Děkuji Vojáček
 
Dobrý den,

začnu Vaší poslední otázkou: Hraje v tomto právu na podíl či vrácení peněz podmínky úvěru Modré Pyramidy? Podmínky úvěru s bytovým družstvem nemohu znát, nicméně mám za to, že tuto otázku úvěrová smlouva ani nemůže řešit. Úvěr byl uzavřen s družstvem jakožto právnickou osobou, a proto upravuje pouze vztahy mezi bytovým družstvem a bankou.
K Vašim zbývajícím otázkám: Mají na procentní podíl z odkupované částky vložené do úvěru nárok? Mají nárok na vrácení alespoň peněz na splácení úvěru na těchto 5 bytů zpět? Nárok na vrácení splátek úvěru či na poměrné vyrovnání z prodeje družstevních bytů zákon neupravuje. Pokud tuto otázku neřeší stanovy družstva, pak měla být řešena v rámci rozhodování členské schůze ať už o samotném uzavření úvěru nebo následně při rozhodování o prodeji zbývajících bytů a použití výtěžku z prodeje. Pokud tedy členská schůze o právu vlastníků na „vyrovnání“ jejich splátek úvěru nerozhodla, nemají dotčení členové družstva na toto vyrovnání nárok. Že později dojde k prodeji i zbývajících bytů bylo možné předpokládat již při rozhodování členské schůze o sjednání úvěru a bylo tedy vhodné tuto otázku již tehdy projednat a vyžadovat přijetí podmínek pro kompenzaci splátek oněm 20 vlastníkům. Je však možné se s ostatními vlastníky / členy družstva nyní dohodnout a požadovat schválení kompenzací nyní – opět tato otázka spadá do kompetence členské schůze, čili je možné „si“ kompenzace prosadit.