Počet stránek ve webu: 42.859

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.002.551

Vyuctovani odberu plynu

Odesláno: 
Otevřeno 247 x
1 odpověď
 
Dobrý den, stěhovala jsem se z bytu, kde jsem odebírala plyn od společnosti innogy. 30.11.2021 mi byla řádně ukončena smlouva na užívání bytu, odhlásila jsem se z odběru plynu, s novým nájemníkem jsme si podepsali předávací protokol s konečným stavem. Díky nespolupráci nového nájemníka a až po mé několikáté urgenci si nový nájemník nahlásil odběr a nová smlouva byla platná až od 30.1.2022. S tím, že innogy dávno akceptovalo mé odhlášení. 11.2.2022 mi přišlo konečné vyúčtování od Innogy ale s konečným stavem, který je mnohokrát vyšší, než skutečně byl v den předání bytu a sepsání předávacího protokolu. Innogy tuto skutečnost odmítá akceptovat. s tím, že odpočet byl stanoven až ke dni 30.1.2022 nějakým průměrným odhadem. A že spotřeba za měsíce prosinec a leden jde na moji odpovědnost. Nebyla jsem schopna nijak ovlivnit nečinnost nového nájemníka a teď mám platit neskutečnou částku přesahující 9000, - Prosím o radu jak dále postupovat tak, aby Innogy vystavilo konečnou fakturu s faktickym konečným stavem ke dni ukončení nájmu i odběru plynu z mé strany. Nový nájemník tuto skutečnost akceptuje a počítá s počátečním stavem, který byl faktický při počátku jeho odběru.
 
Dobrý den,

bez bližších informací bohužel nemohu Vaši záležitost adekvátně posoudit. Z Vašeho dotazu však dle mne vyplývá, že Innogy novou smlouvu s novým nájemníkem uzavřela až 30.1.2022, tedy do té doby "běžela" ještě smlouva s Vámi. Nevím, v jaké podobně Vám Innogy akceptovalo Vaši výpověď dle smlouvy a zda jste ji podala platně dle obchodních podmínek, jaká byla případně výpovědní lhůta. Doporučuji Vám reklamovat fakturu dle postupu na: https://www.innogy.cz/pece/reklamace-stiznosti/. Doložte veškeré dokumenty a komunikaci, kterou k dané záležitostí máte (včetně předávacího protokolu s konečným stavem). Pokud by nebylo reklamaci vyhověno, můžete podat stížnost k Energetickému regulačnímu úřadu: https://www.eru.cz/informacni-centrum.
Můžete se také dohodnout s novým nájemníkem na uhrazení dané částky Vám, pokud by souhlasil.