Počet stránek ve webu: 42.859

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.001.668

nájemní smlouva či dodatek

Odesláno: 
Otevřeno 306 x
1 odpověď
 
Otec mi daroval byt, který užívá nájemník od roku1989, a to na základě dohody o užívání bytu.
V ní je zakotveno, že užívání bytu je do konce života nájemce. Můj dotaz zní, zda mám uzavřít pouze dodatek k původní dohodě o užívání bytu, kde bude pronajímatel změněn z otce na mě nebo uzavřít novou nájemní smlouvu, kde převezmu podmínky z původní dohody, tedy dobu nájmu do konce života nájemce. Nájemce samozřejmě chce, aby byt i nadále měl do konce života. Obávám se, aby v nové nájemní smlouvě nechtěl uvést i manželku, která v době uzavření dohody o užívání neexistovala, proto bych raději uzavřela pouze dodatek.

Děkuji
 
Dobrý den,

pokud bylo doživotní užívání bytu sjednáno jako tzv. věcné břemeno a zapsáno do katastru nemovitostí, pak má "nájemník" právo byt užívat do své smrti bez ohledu na změnu vlastníka nemovitosti a není ani nutné smlouvu o užívání bytu měnit.
Pokud však právo doživotního užívání bytu nebylo sjednáno jako věcné břemeno a nebylo zapsáno do katastru nemovitostí, pak smrtí vlastníka bytu smlouva zanikla a je jen na Vaší domluvě, zda bude "nájemník" moci užívat byt do své smrti. V tomto případě uzavřete novou smlouvu o bezplatném užívání bytu (kdy uživatel hradí pouze za poskytované služby a přispívá na opravy), či nájemní smlouvu, kde můžete po nájemci požadovat i nájemné nad rámec výše uvedených příspěvků. Bez zřízení věcného břemene však není možné nájemníkovi zaručit doživotní užívání bytu. Manželka nájemníka nebude mít doživotní užívací právo, pokud jí toto opět nezřídíte formou věcného břemene zapsaného do katastru nemovitostí.