Počet stránek ve webu: 40.957

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.675.844

čtení zpráv manželem

Odesláno: 
Otevřeno 44 x
1 odpověď
 
Dobrý den, manžel mi přiznal, že si přečetl a dokonce zkopíroval mé zprávy na messengeru, které jsem si psala s jinými lidmi. Tvrdí, že jsem zůstala přihlášená na fb na starém notebooku a on se tak dostal do mého messengeru. Což není možné, protože se několik měsíců nepoužíval a tím pádem se zcela vybil. A já jsem se tam ani několik měsíců nepřihlašovala a předtím jsem se vždy odhlašovala. Navíc jsem zjistila, že se "někdo" přihlašoval na můj fb účet z telefonu, který já nemám a nepoužívám a vzpomněla jsem si, že tento telefon měl můj manžel asi před půl rokem.
Má manžel právo mi "vlézt" na můj fb účet či messenger, číst si mé zprávy a ještě si je i vykopírovat??? Nebo může je někde oficiálně i použít proti mě, když jsem mu k tomu nedala souhlas a neumožnila jsem mu to??? Např. při rozvodovém řízení???
Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

k Vaším dotazům:
1) Má manžel právo mi "vlézt" na můj fb účet či messenger, číst si mé zprávy a ještě si je i vykopírovat?
- Jednání Vašeho manžela může (a s velkou pravděpodobností je) trestné a Váš manžel se tak dopustil přečinu porušení tajemství dopravovaných zpráv podle § 182 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku. Můžete na něj tedy podat trestní oznámení, kde popíšete veškeré skutečnosti a uvedete důkazy, které Vás k tomuto podezření vedly. Policie ČR si může od poskytovatelů informačních služeb zpětně vyžádat informace o přihlašování do různých účtů, emailů apod.

2) Nebo může je někde oficiálně i použít proti mě, když jsem mu k tomu nedala souhlas a neumožnila jsem mu to??? Např. při rozvodovém řízení???
- Informace získané bez Vašeho souhlasu obecně nelze poskytovat třetím osobám (vizte ochrana soukromí upravení v §§ 84 až 90 občanského zákoníku), nicméně ustanovení § 88 obč. zák. pak povoluje použití takto získaných informací „k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů“, kdy si lze představit jejich legální použití v rozvodovém řízení případně řízení o vypořádání společného jmění manželů, pokud by manžel měl být bez zohlednění takových informací soudem jeho následným rozhodnutím poškozen.
Níže citace trestního zákoníku:
§ 182Porušení tajemství dopravovaných zpráv
(1)  Kdo úmyslně poruší tajemství
a)  uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením,
b)  datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo
c)  neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková počítačová data,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2)  Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
a)  prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu, telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, který nebyl určen jemu, nebo
b)  takového tajemství využije.
…...