Počet stránek ve webu: 41.683


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.810.982

Jak řešit duplicitní vlastnictví, kde je současně zapsáno i předkupní právo třetí osobě?

Odesláno: 
Otevřeno 216 x
-1 odpovědí