Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.861.490

Problémy s pronajímatelem domu a lhůta pro vystěhování

Odesláno: 
Otevřeno 407 x
4 odpovědi
 
Dobrý den, 1.2./2020 jsme si pronajali dům. Od začátku jsme ovšem s majiteli řešili problémy týkající se skříní, které slíbili, klimatizace, která měla být součástí pronájmu, chybějící rozvody TV, tel. a internet v domě, protékající voda z koupelny v patře na WC v přízemí, olupující se zeď, schody, které příšerně vržou a slíbili, že je nechají podložit, nebo údržba zahrady, (měsíčně platíme, ale asi zbytečně) K tomu urážky na mého manžela. Z těchto důvodů jsem majitele upozornila, že jim nezaplatím dokud vše nenapraví. Ale to jsem vždy po 2 měsících doplatila, aby nevznikal zbytečný dluh. Výsledek bylo jen pár smyšlených termínů, aby byla vidět snaha. Ty termíny zpravidla byly v den, kdy jsem jim řekla, že nemůžu být doma... A tak to je až do teď. K 31.1.2021 mi končí smlouva o pronájmu a když jsem majiteli 20.1.2021 oznámila, že chci smlouvu prodloužit tak do hodiny přišel email, že smlouvu nemají zájem prodlužit, jelikož jsem vždy v prodlení s platbami i když ví proč. Nejdřív nabídli, že si můžeme nájem prodloužit s platbou předem na celou dobu trvání pronájmu, ale teď chtějí předání klíčů k 31.1.2021. Neexistuje snad nějaká lhůta k vystěhování, když to zřejmě věděli dávno?
 
Dobrý den,

nájem na dobu určitou končí dnem sjednaným ve smlouvě, tedy ve Vašem případě dne 31.1.2021. Na prodloužení nájmu by bylo nutné se předem dohodnout dodatkem ke stávající smlouvě či podpisem nové nájemní smlouvy. Obecně, pokud pronajímatel nesdělí nájemci, že trvá na vyklizení nemovitosti ke dni skončení smlouvy, pak pokud ani do 3 měsíců nevyzve nájemce k vyklizení, pokračuje nájem za stejných podmínek i nadále. Pronajímatel Vám však sdělil, že si přeje smlouvu ukončit, proto máte skutečně povinnost nemovitost vyklidit. Pokud se nestihnete odstěhovat do 31.1. pak má samozřejmě pronajímatel nárok na náhradu škodu ve výši nájmu za dobu, kdy není nemovitost vyklizena.
 
Děkuji za odpověď. Takže jestli tomu rozumím správně tak si pronajímatelé můžou dělat co chtějí a fakt, že si z nás 1 rok dělali srandu, neodstranili žádnou závadu, na WC promáčená, nechutně hnědá zeď (v novostavbě! ), nedodali co slíbili a klimatizaci nechali zapojit až po 12. měsících v den kdy nám dali výpověď, to pro ně nic neznamená? Vždyť i oni musejí mít nějaké závazky vůči nájemníkovi...?
 
Pokud byl dům ke dni nastěhování ve stavu, který neodpovídal sdělení pronajímatele, pak jste měli dle § 2244 občanského zákoníku možnost se do domu nenastěhovat a po tuto dobu nehradit nájemné. V případě nastěhování i přes vady je pak nutné požadovat na majiteli plnění smlouvy bez zbytečného odkladu a žádat slevu z nájemného dokud není vada odstraněna. Záleží tedy na tom, zda byla komunikace s pronajímatelem vedena písemně a bylo by tak možné k případné žalobě doložit, že jste na pronajímateli požadovala plnění smlouvy. Měla jste tedy písemně požadovat slevu z nájemného a v případě, že by pronajímatel vady neodstranil ani neuznal slevu, mohla jste se obrátit s žalobou na soud. V žalobě byste požadovala stanovení slevy z nájemného. V rámci online poradny není možné věc posoudit podrobněji. proto Vám doporučuji zkonzultovat věc osobně s advokátem, který Vám doporučí další vhodný postup.