Počet stránek ve webu: 42.093


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.856.255

Vyúčtování od majitele bytu

Odesláno: 
Otevřeno 219 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Dozvěděl jsem se, že vyúčtovaní od majitele bytu nájemci, by mělo vypadat jinak, než mi majitel posílá. Majitel mi vždy přeposílá vyúčtování z bytového družstva, co přišlo jemu. Jsou tam uvedené služby (voda, topení, atd) a pojištění. Za rok 2017 mi v březnu 2018 přeposlal vyúčtování za celý rok, ale já tam byl pouze 10 měsíců. Tvrdil, že tomu nerozumí a že to lépe nedokáže, když jsem chtěl podrobný rozpis služeb. Bohužel po našich neshodách jsem se o to začínal zajímat podrobněji.
Je možnost si v tomto případě nárokovat pokuty za neposkytnutí řádného vyúčtování a je v pořádku, aby mi majitel pouze přeposílal vyúčtování z bytového družstva?
Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

roční vyúčtování služeb je nutné vyhotovit speciálně pro pronajímaný byt v souladu s ust. § 7  zákona č. 67/2013 Sb. s ohledem na zaplacené zálohy. Vyúčtování mezi pronajímatelem a správcem domu je pouze podkladem pro jeho vyhotovení, do kterého má nájemce právo nahlédnout, udělat si kopii, výpisy atd. Pokud Vám tedy pronajímatel nepředložil řádné vyúčtování do 30.4. 2018, pak máte samozřejmě právo na pokutu za prodlení s nepeněžitým plněním dle § 13 zákona č. 67/2013 Sb. Na okraj upozorňuji, že pojištění či např. platby do fondu oprav není možné zahrnovat do vyúčtování pro nájemce.