Počet stránek ve webu: 42.859

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.001.668

ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou

Odesláno: 
Otevřeno 298 x
1 odpověď
 
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně ukončení nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou.
Začátkem měsíce 9/2020 jsem se dohodl s majitelem na ukončení nájmu (pouze ústně)
ke konci měsíce a chápal jsem to tak, že se bude jednat o ukončení dohodou.
Nyní ale majitel požaduje v zaslaném vyúčtování 3 nájmy. Při předání bytu 30.9.
jsem bohužel podepsal dokument, který mi předložil pronajímatel, nadepsaný "Ukončení nájemní smlouvy" - kde se ale
hovoří o výpovědi podané nájemníkem k 30.9. Byt je předaný a už tam nebydlím. Jsem povinen zaplatit požadované 3 nájmy?
 
Dobrý den,

jestliže dokument, který jste podepsal skutečně splňuje veškeré náležitosti výpovědi dané nájemcem, pak se pravděpodobně jedná o platnou výpověď jste povinen uhradit i 3 následující nájmy. Nicméně pokud šlo o nájem na dobu určitou, pak dle § 2287 občanského zákoníku může nájemce vypovědět nájem bytu před sjednanou dobou, změní-li se okolnosti, z nichž strany vycházely při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu, a to do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Ve výpovědi by tedy měl být uveden důvod ukončení smlouvy (stěhování za prací do jiného města, dlouhodobá nemoc apod.), pokud ve Vámi podepsaném dokumentu není žádný důvod uveden, pak by mělo jít spíše o dohodu o ukončení nájmu v níž jste si dohodli 3 měsíční výpovědní lhůtu. Bylo by vhodnější poradit se osobně s advokátem, kterém předložíte znění smlouvy a výpovědi k posouzení.