Počet stránek ve webu: 41.265

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.732.043

Vymáhání pohledávky po úmrtí nájemce

Odesláno: 
Otevřeno 84 x
1 odpověď
 
Nájemce bytu zvláštního určení (Chráněné bydlení) zemřel 20.11.2019. Klíče v držení notáře do 9.3.2020. Podnájemci byl byt předám dědici v řádném stavu dne 26.3.2020 (nouzový stav). Podnájemce požaduje úhradu nájemného po dědicích až do března 2020. Je podnájemce oprávněn požadovat úhradu nájmu v bytě zvláštního určení (zřizovatel město), když nájem skončil dnem úmrtí nájemce, nájem na dědice nepřechází a klíči pozůstalí nedisponovali?
Děkuji.
 
Dobrý den,

pronajímatel má právo uhrazení nájmu od dědiců až do předání bytu. Pronajímatel měl dle § 2301 odst. 2 občanského zákoníku dědice vyzvat k vyklizení bytu nejpozději do tří měsíců, pokud tak však neučinil, nic to nemění na povinnosti dědiců nájem uhradit až do 26.3.2020. Dědicové měli věc řešit s notářem a pronajímatelem ihned po úmrtí nájemníka.