Počet stránek ve webu: 41.232

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.719.730

dopravní přestupek

Odesláno: 
Otevřeno 88 x
1 odpověď
 
Dobrý den, přítel byl 10/2019 uznán vinným za přestupek z nedbalosi v silničním provozu, který se měl uskutečnit 8/2019. Proti tomuto rozhodnutí se odvolal a poté mu přišlo předvolání k ústnímu jednání a zahájení správního řízení o přestupku, na které se pomocí omluvy od právníka nedostavil. Poté 12/2019 přišlo rozhodnutí o přestupku, kde byl opět uznán vinným. Od té doby si pomocí právníka s úřadem dopisuje, ale stále bez nějakého konce. Chtěla bych se zeptat jak je dlouhá promlčecí doba u takového přestupku a od kdy se počíta? Děkuji
 
Dobrý den,

promlčecí doba činí u přestupků, u kterých je stanovena horní hranice sazby pokuty alespoň 100.000,- Kč 1 rok, což je většina přestupků, u vyšších sazeb pokuty činí promlčení 3 roky. Promlčecí doba začne běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku. Z níže uvedených důvodů se však přerušuje a počíná takovým přerušením běžet nová.  Důvody přerušení jsou následující:
• oznámení o zahájení řízení a
• vydání rozhodnutí ve věci.


Celková doba řízení je omezena a odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději tři roky od jeho spáchání a v případě přestupků, za něž je stanovena horní hranice sazby pokuty alespoň 100.000,- Kč, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději pět let od jeho spáchání.

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě Vašeho přítele běží od prosince loňského roku nová roční promlčecí lhůta od vydání rozhodnutí ve věci, tedy od následujícího dne. Pravomocné rozhodnutí nutno vydat nejpozději do tří let od spáchání přestupku.