Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.636.554

Ukončení pracovního poměru

Odesláno: 
Otevřeno 43 x
3 odpovědi
 
Dobrý den, mám problém s uznáním data ukončení prac. poměru. Dne 16.12.2019 jsem z důvodu neplacení mzdy podala okamžitou výpověď zaměstnavateli zaslanou doporučenou poštou. Adresát nebyl k zastižení a tak Česká pošta zásilku 18.12.2019 uložila k vyzvednutí. Dne 2.1.2020 si výpověď zaměstnavatel převzal.
Datum 2.1.2020 je podle mého názoru dnem ukončení pracovního poměru stejně tak pro FÚ, VZP a OSSZ i podle § 337, odst. 3 zákoníku práce.
Z ÚP, který jsem požádala o výplatu náhrady mzdy, mi oznámili, že “...je prokázáno, že Váš pracovní poměr skončil dne 18.12.2019. ”
Je možné v mém případě nadřadit datum uložení na poště nad faktickým převzetí doporučené zásilky?
Děkuji za odpověď.
Eva Sobotková
 
Dobrý den,

úřad práce má pravdu, pracovní poměr skutečně skončil k 18.12.2019. Zákon se v tomto případě nevyjadřuje k určení data doručení písemnosti, proto je třeba vycházet za soudní praxe, kde se ustálil názor, že písemnost zaměstnance je doručena, jakmile se dostane do sféry zaměstnavatelovy dispozice. To je v okamžiku, kdy zaměstnavatel získá možnost seznámit se s danou písemností. Není přitom vždy nezbytné, aby se zaměstnavatel opravdu s obsahem listiny seznámil, rozhodující je, aby tuto možnost objektivně měl. Váš zaměstnavatel tak měl možnost seznámit se s Vaším okamžitým zrušením pracovního poměru dne 18. 12. 2019, kdy byl o uložení zásilky vyrozuměn. Tento den tedy můžeme považovat za den doručení. Vzhledem k tomu, že účinky okamžitého zrušení pracovního poměru nastávají dnem, kdy byl tento písemný projev doručen druhému účastníku, dne 18. 12. 2019 byl zrušen Váš pracovní poměr.
 

Dobrý den,

úřad práce má pravdu, pracovní poměr skutečně skončil k 18.12.2019. Zákon se v tomto případě nevyjadřuje k určení data doručení písemnosti, proto je třeba vycházet za soudní praxe, kde se ustálil názor, že písemnost zaměstnance je doručena, jakmile se dostane do sféry zaměstnavatelovy dispozice. To je v okamžiku, kdy zaměstnavatel získá možnost seznámit se s danou písemností. Není přitom vždy nezbytné, aby se zaměstnavatel opravdu s obsahem listiny seznámil, rozhodující je, aby tuto možnost objektivně měl. Váš zaměstnavatel tak měl možnost seznámit se s Vaším okamžitým zrušením pracovního poměru dne 18. 12. 2019, kdy byl o uložení zásilky vyrozuměn. Tento den tedy můžeme považovat za den doručení. Vzhledem k tomu, že účinky okamžitého zrušení pracovního poměru nastávají dnem, kdy byl tento písemný projev doručen druhému účastníku, dne 18. 12. 2019 byl zrušen Váš pracovní poměr.