Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.552.107

Dodatecne dedicke rizeni

Odesláno: 
Otevřeno 100 x
2 odpovědi
 
Zustavitel se svou sestrou zdedili nemovitost po svem otci behem 2. svet valky.
Zustavitel zemrel leden 2008. Dodatecne dedicke rizeni bylo zahajeno v rijnu 2019.
Vyjadreni notare z brezna 2020
Protoze zustavitel neporidil zavet o veskerem majetku, resp. zaveti poridil pouze o movitych vecech, a v puvodnim dedickem rizeni nebyli zjisteni zadni v uvahu pripadajici zakonni dedicove, pripadl veskery majetek v zaveti neuvedeny statu v souladu s ust. parag. 461 a parag. 462 (zak. c. 40/1964 Sb. o. z.), a nikoliv sestre zustavitele, ackoliv byla v uvahu prichazejici zakonnou dedickou

Z tohoto duvodu pripadne i nyni nove nalezeny majetek nemovitosti statu Ceska republika. S ohledem na skutecnost, ze je sestra zustavitele opravnenou dedickouv zaveti neuvedenych veci - nemovitosti, muze pote co nabyde pravni moci usneseni, jimz bude potvrzeno nabyti vyse uvedenych nemovitosti statu, pozadovat, aby ji stat prostrednictvim Uradu pro zastupovani statu ve vecech majetkovych tyto nemovitosti vydal v souladu s parag. 485 a nasled. o. z.

Jak dal postupovat, aby nevznikly zbytecne financni naklady nebo skody?
 
Dobrý den,

po právní moci rozhodnutí o dědictví se obraťte na místě příslušný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dle umístění nemovitosti), s návrhem na uzavření dohody o vydání dědictví na podkladě (Vámi citovaného) rozhodnutí o dědictví. Doporučuji Vám se nejprve neformálně na předmětném úřadě informovat, jaký je postup při uzavírání takových dohod a podle toho poté zahájit oficiální jednání s úřadem sám či prostřednictvím advokáta. V případě, že by úřad nebyl ochoten dohodu uzavřít, tedy že by nesouhlasil s vydáním majetku, nezbylo by Vám, než se obrátit s žalobou na vydání dědictví na soud.
 
Kdy to nabyde pravni moci?
Jaka bude v tomto pripade velikost dedicke dane?
Zustavitel se o zdedene nemovitosti po svem otci vic jak 50 let nezajimal, nepovazoval je za sve, coz ukazuje, ze nema uvedeno rodne cislo v katastru nemovitosti, a nikdy neplatil dane z tech nemovitosti.