Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.861.495

zpětné doplacení zvýživného

Odesláno: 
Otevřeno 179 x
2 odpovědi
 
Dobrý den, před 14 lety mi bylo vyměřeno výživné 1500 Kč, 12 let ale posílám minimálně 2000 až 2500. Přišlo mi nové usnesení na 4500, - s tím že musím doplatit částku zpětně tři roky. platil jsem vyšší výživné i v roce kdy jsem byl lečen na onkologicky. Se synem se nestýkám jelikož tak zněla domluva s byvalou přítelkyní, která se vdala a přejmenovala syna po novém muži. můj plat je 28000 Kč. invalidní důchod ve výši 7800Kč. Nyní i já planuji svatbu a rodinu se svojí přítelkyní a proto se chci zeptat. Má smysl se odvolávat proti usnesení? Počítá se invalidní důchod do příjmu a může mi být také započítán? Samozřejmě chápu navrhovanou částku, i když bych jí viděl raději menší, ale nesouhlasím s doplacením výživného zpětně. Toto může být pro nás likvidační, kdy já jsem momentálně od zaměstnavatele na 60% doma a přítelkyně je nezaměstnaná. musím již platit nově vyměřené výživné, nebo až po odvolání?
 
Dobrý den,

nevím, zda jste se účastnil řízení před soudem a jaké skutečnosti jste uváděl a dokládal, v každém případě má však smysl se odvolat. Nově vyměřené výživné jste povinen hradit až po právní moci rozsudku, tj. až po skončení i případného odvolacího řízení (nicméně přesně je to uvedeno ve výroku rozsudku a někdy může být nařízena i tzv. předběžná vykonatelnost, tzn. vykonání povinnosti ještě před nabytím právní moci rozsudku). Ve odvolání uveďte a také doložte (výpisy z účtu), že jste hradil výživné ve vyšší částce, než bylo stanoveno rozsudkem a požadujte započtení dobrovolně uhrazeného výživného do „dluhu na výživném“ (výživné je možno dle zákona žádat až tři roky zpětně, proto je nárok na doplacení takto vzniklého dluhu oprávněný). Samozřejmě v odvolání uveďte veškeré okolnosti, včetně onkologické léčby (a doložte lékařskými zprávami), plánovaného založení vlastní rodiny, uveďte, že sdílíte společnou domácnost s přítelkyní, která není zaměstnaná atd. Příjem z invalidního důchodu se při stanovení výživného také zohledňuje. Vzhledem k tomu, že nemám více informací o průběhu soudního řízení, doporučuji Vám sjednat si schůzku s advokátem, který Vám pomůže s případným sepsáním odvolání.