Počet stránek ve webu: 41.499


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.772.704

příspěvek na péči

Odesláno: 
Otevřeno 101 x
1 odpověď
 
Dobrý den, chceme se zeptat, zda nám může být u syna nařízeno vyšetření za hospitalizace, syn není zvyklý být kdekoliv sám, jelikož se velmi špatně přizpůsobuje cizím lidem a cizímu prostředí a mi jsme momentálně rádi, že jak tak funguje a nesouhlasíme s jeho hospitalizací, neboť by tam musel být sám, vrátilo by nás to jednoznačně velký kus cesty zpět a proto se chceme zeptat, zda jako rodiče, můžeme hospitalizaci odmítnout (pravidelně absolvujeme veškeré kontroly, které máme zavedeny a nemáme problém s tím jakékoliv vyšetření absolvovat ambulantně a klidně ho budeme kamkoliv denně vozit, ale v žádném případě, ho nechceme nechat samého hospitalizovat).

A pokud nám to mohou přikázat, co se stane, když jako zákonní zástupci odmítneme?

Přijdeme o příspěvek, či budeme muset příspěvek zpětně vracet či budeme nějak pokutovaní? Tuto informaci se nám nepovedlo nikde zjistit, nicméně máme za sebou obrovsky těžkou cestu dennodenního boje a popravdě raději přijdeme o příspěvek, než aby se nám vrátil syn, tam kde byl před třemi lety.
 
Dobrý den,

hospitalizaci Vám může nařídit pouze soud, což si v případě pouhého vyšetření dovedu jen těžko představit, zejména pokud lze vyšetření provádět ambulantně. Zároveň má Váš syn právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce při vykonávání zdravotních služeb – tedy i při jeho hospitalizaci a při jakémkoli lékařském zákroku či vyšetření (pakliže není rušen chod zařízení či ostatní pacienti např. infekční nemoc, opilost apod.), na což Vás ovšem většinou nikde neupozorní a je třeba si za tímto právem stát.
Odmítnutí hospitalizace nemůže mít vliv na přiznání či odebrání již přiznaného příspěvku na péči, neboť účelem příspěvku je schopnost „sebeobsluhy“ posuzované osoby v jeho přirozeném sociálním prostředí – tedy doma. Okresní správa sociálního zařízení ovšem může nařídit vyšetření zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení za účelem přiznání příspěvku na péči – pokud tedy takové vyšetření nebylo možné vykonat ambulantně, pak by mohlo hrozit nepřiznání příspěvku. Podotýkám, že po dobu hospitalizace se příspěvek na péči nevyplácí, to však neplatí v případě, kdy je s oprávněnou osobou k hospitalizaci přijata jako průvodce fyzická osoba, která byla uvedena v žádosti o příspěvek. Podrobnosti pak upravuje zákon č. 108/2006 Sb. , zákon o sociálních službách.