Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

27.6.2020 SE ONLINE CHAT NEUSKUTEČNÍ.
Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.484.793

Ovlivňování svědků před jednáním

Odesláno: 
Otevřeno 48 x
2 odpovědi
 
Dobrý den, je v pořádku, pokud právní zástupce jedné ze stran je před jednáním v kontaktu s predvolanymi svědky? Je takové jednání nějak právně upraveno? Děkuji.
 
Dobrý den,
takovou situaci právo neupravuje. Pominuli, že svědci jsou povinni vypovídat pravdivě a v opačném případě riskují stíhání za přečin křivé výpovědi, je soud povinen veškeré důkazy (tedy i svědeckou výpověď) hodnotit volně a dle svého vlastního uvážení. Pakliže se v tedy v řízené prokáže, že svědci byli v kontaktu s protistranou (či jejím zástupcem), pak může soud jejich svědecké výpovědi hodnotit jako nevěrohodné.
 
Dobrý den,
takovou situaci právo neupravuje. Pominuli, že svědci jsou povinni vypovídat pravdivě a v opačném případě riskují stíhání za přečin křivé výpovědi, je soud povinen veškeré důkazy (tedy i svědeckou výpověď) hodnotit volně a dle svého vlastního uvážení. Pakliže se v tedy v řízení prokáže, že svědci byli v kontaktu s protistranou (či jejím zástupcem), pak může soud jejich svědecké výpovědi hodnotit jako nevěrohodné.