Počet stránek ve webu: 41.265

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.732.044

Ovlivňování svědků před jednáním

Odesláno: 
Otevřeno 187 x
2 odpovědi
 
Dobrý den, je v pořádku, pokud právní zástupce jedné ze stran je před jednáním v kontaktu s predvolanymi svědky? Je takové jednání nějak právně upraveno? Děkuji.
 
Dobrý den,
takovou situaci právo neupravuje. Pominuli, že svědci jsou povinni vypovídat pravdivě a v opačném případě riskují stíhání za přečin křivé výpovědi, je soud povinen veškeré důkazy (tedy i svědeckou výpověď) hodnotit volně a dle svého vlastního uvážení. Pakliže se v tedy v řízené prokáže, že svědci byli v kontaktu s protistranou (či jejím zástupcem), pak může soud jejich svědecké výpovědi hodnotit jako nevěrohodné.
 
Dobrý den,
takovou situaci právo neupravuje. Pominuli, že svědci jsou povinni vypovídat pravdivě a v opačném případě riskují stíhání za přečin křivé výpovědi, je soud povinen veškeré důkazy (tedy i svědeckou výpověď) hodnotit volně a dle svého vlastního uvážení. Pakliže se v tedy v řízení prokáže, že svědci byli v kontaktu s protistranou (či jejím zástupcem), pak může soud jejich svědecké výpovědi hodnotit jako nevěrohodné.