Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.350.485

Odvolání a úhrada nákladů řízení - má odvolání odkladný účinek na náhradu nákladů soudního řízení?

Odesláno: 
Otevřeno 128 x
4 odpovědi
 
Dobrý den,
má podané odvolání odkladný účinek na náhradu nákladů řízení. V usnesení od soudu je uvedeno, že žalovaný je povinen uhradit náhradů nákladů řízení ve výši 1800 Kč do 3 dnů, pokud podá žalovaný proti tomu odvolání má odkladný účinek?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

učiníte-li odvolání do všech jeho výroku, tzn. i do výroku o náhradě nákladů řízení, má toho odvolání odkladný účinek i ve věci úhrady nákladů řízení.
 
V řízení jsem nebyla žalovaná, ale žalobce a došlo ke stažení žaloby, protože žalovaný před jednáním soudu splnil požadavky. Od soudu přišlo vyrozumění, že řízení se zastavuje, proti čemuž se žalovaný nemůže odvolat a žalovaný je povinen uhradit náklady řízení ve výši 18000 do 3 dnů, což určitě nebude chtít, proto se ptám, jestli, když podá odvolání, bude to mít odkladný účinek na náhradu nákladů řízení.
 
Jak již jsem Vám uvedla, řádně podané odvolání má odkladný účinek. O možnosti podat odvolání musí být účastník řízení vždy v textu rozhodnutí poučen. V případě, že dané usnesení přímo uvádí, že odvolání proti němu není přípustné, tak soud k takovému odvolání nebude přihlížet.
 
Dobrý den, ráda bych se zeptala zda jsem povinná hradit náklady právníka protistrany, při vypořádání SJM z dvou třetin. Soud mě vyšel vstříc pouze ze třetiny a započítal mě náklady protistrany přesto, že jsem měla určeného právního zástupce z důvodu nemajetnosti jsem invalidní důchodce.
Soudní rozhodnutí nenabylo právní moci. Děkuji za odpověď
Ráda bych podala na žalovaného dovolání neboť se cítím okresním soudem poškozena. Bývalý manžel podnikal způsobyl škodya já nyjí za to platím a on si vesele užívá a nic se mu v podstatě nestlo.