Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.481.554

Vymáhání pohledávky na osobě nežijící na adrese - věřitel přesto stále zasílá upomínky na zaplacení dluhu

Odesláno: 
Otevřeno 134 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
prosím o radu, jak se bránit. Na mou adresu začaly chodit upomínky na úhradu za internet od firmy O2 na (dle jména pravděpodobně) cizince, kterého neznám a nikdy zde nebydlel. Nyní přišla již i upomínka od inkasní společnosti, kterou firma O2 pověřila vymáháním pohledávky. Firmu O2 jsem několikrát kontaktovala telefonicky, má dcera i osobně na prodejně. Bohužel bez patřičné odezvy.
Může přijít exekutor vymáhat tuto pohledávku na moji adresu i přesto, že zde tato osoba nikdy nebydlela a nemá zde trvalé bydliště?
Děkuji za Vaši odpověď.
 
Dobrý den,

doporučuji Vám pro jistotu zaslat této společnosti doporučeně písemné vyjádření, že jimi uváděná osoba se na dané adrese nezdržuje a nikdy nezdržovala. Dále v případě, že přijde nějaká další písemnost, tak ji nepřebírejte, a bude-li Vám vhozena do schránky, vraťte ji zpátky poštovnímu doručovateli, neboť se adresát na dané adrese nezdržuje.

Exekutor může ověřit, zda se na dané adrese dlužník skutečně zdržuje. V případě příchodu exekutora se doporučuji připravit a být schopna prokázat své vlastnické příp. jiné (nájemní) právo, na základě kterého byt/dům na dané adrese užíváte.
 
Děkuji Vám za odpověď. Na obecním úřadě jsem se dotazovala, ale nevím zda jsou tam k dispozici i údaje o pobytu cizinců a nemusím se obrátit na odbor cizinecké policie - odbor pobytových agend.
 
U cizinců agendu týkající se pobytu (např. povolování pobytu, rušení údaje o místu hlášeného pobytu na návrh vlastníka objektu, poskytování údajů z informačního systému cizinců, poskytování údajů o cizincích hlášených k pobytu v objektu na žádost vlastníka objektu) vykonávají regionální pracoviště Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR

Přehled těchto regionálních pracovišť naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx