Počet stránek ve webu: 43.319

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.117.077

Pokuta za krádež způsobená přelepováním slevových samolepek na zboží

Odesláno: 
Otevřeno 464 x
3 odpovědi
 
Ráda bych se zeptala na krádež v obchodě. Pokud je nějaká věc zlevněná o 30% ale přelepíte 30% na 70%, uděláte to takto dvakrát a napotřetí na to na pokladně přijdou. Zaplatíte tedy cenu, která je správná a ještě pokutu a tím je vše vyřízené. Mě ale zajímá, jestli je možné, že budete zpětně pokutováni za ty dvě předchozí krádeže i když už je to delší doba. Jak vám zpětně dokážou, že jste to vy? Kamerový záznam? To sice ano, ale když už to zboží nemám a nemám ani účtenku. Při takových přestupcích se jedná hned jak se říká, když vás chytí při činu. Ale velmi mě zajímá, zda je riziko, že se to bude řešit zpětně i když pokutu zaplatíte a vše by mělo být v pořádku. Moc děkuji za odpověď. Nashledanou.
 
Dobrý den,
u přestupku činí promlčecí lhůta 1 rok, nejedná-li se o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč. Promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.
Za přestupek proti majetku, kam spadá mimo jiné i krádež, zpronevěra, podvod, zničení nebo poškození věci z takového majetku může být fyzické osobě uložena pokuta do 50.000,-- Kč a je-li takový přestupek spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, lze pachateli uložit pokutu do 70.000,-- Kč.
Tedy nedojde-li k promlčení daného přestupku, může příslušný správní orgán takový přestupek projednat a uložit za něj správní trest. Je to i jeho povinnost zahájit řízení o každém přestupku, který zjistí.
Samozřejmě za skutek, o němž již bylo proti Vám zahájeného řízení a za nějž jste již zaplatila pokutu, nemůžete být znovu obviněna. V případě, že jste se daného jednání dopustila třikrát, můžete Vám být uložen správní trest za každé jednotlivé jednání.
 
Moc děkuji za odpověď. Je tedy možnost, že zpětně prohlédnou kamerové záznamy a za ty dva předchozí přestupky mohu být stíhána?
 
Nebude-li daný přestupek promlčen, možné to je. Není však nezbytné v případě, že Vám vůbec daný přestupek bude prokázán, aby znovu správní orgán Vám ukládal správní trest ve formě pokuty.

Od uložení správního trestu lze upustit, jestliže o dvou nebo více přestupcích téhož pachatele nebylo konáno společné řízení a správní trest uložený za některý z těchto přestupků v samostatném řízení lze považovat za odpovídající správnímu trestu, který by byl jinak uložen ve společném řízení.

Tedy v případě, že bude správní orgán považovat pokutu, kterou Vám již uložil za odpovídající, správnímu trestu, který by Vám byl jinak uložen, kdyby se všechny Vaše přestupky projednávaly ve společném řízení, tak může u následujících přestupků od uložení pokuty upustit.