Počet stránek ve webu: 42.858

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.000.808

Darování bytu, domu i s televizí a rozhlasem potomkovi - kdo platí poplatky?

Odesláno: 
Otevřeno 424 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
darovali jsme dceři barák s kompletním vybavením (v příloze je specifikace včetně Televizí), my rodinný dům dosmrtně užíváme za údržbu - věcné břemeno. Musíme platit za televizi a rozhlas, když patří dceři a ona bydlí sice jinde, ale polatky platí?
Děkuji.
 
Dobrý den,
dle zákona § 3 odst. 1 zákona č. 348/2005 Sb. , o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů je poplatníkem rozhlasového poplatku fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový přijímač. Jestliže drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.

Dále dle § 3 odst. 2 je poplatníkem televizního poplatku fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní televizní přijímač. Jestliže drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá televizní přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.

§ 2 odst. 1 Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen "rozhlasový přijímač"). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

§ 2 odst. 2 Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen "televizní přijímač"). Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

S ohledem na shora uvedený zákon je poplatníkem tohoto poplatku vlastník televizního a rozhlasového přijímače.