Počet stránek ve webu: 43.307

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.110.353

Odkup nemovitosti v insolvenci rodinným příslušníkem - postup, kde požádat

Odesláno: 
Otevřeno 1138 x
6 odpovědí
 
Odkup nemovitosti v insolvenci rodinným příslušníkem.

Dobrý den, ráda bych se zeptala. Moje matka měla finanční problémy a nesplácela své pohledávky, proto byl její dům prodán v aukci. Odkopila ho firma, která logicky chce dům prodat a po matce zaplatit pohledávky a nastavili ji obrovské úroky o kterých ji neinformovali takže se dluh znasobil. Tak matka vstoupila do insolvence a po té mé požádala o pomoc, abych si vzala hypotéku a dům odkoupila. Tak se chci prosím zeptat zda to není protizakoné, zda jako rodinný příslušník mohu dům odkoupit. Nebo třeba pokud hypotéku nedostanu nemůže insolvenční správce zabavit i můj majetek. Děkuji za odpověď, moc těmto věcem nerozumím a jsem zmatená.
 
Odkup nemovitosti v insolvenci rodinným příslušníkem. Dobrý den, ráda bych se zeptala. Moje matka měla finanční problémy a nesplácela své pohledávky, proto byl její dům prodán v aukci. Odkopila ho firma, která logicky chce dům prodat a po matce zaplatit pohledávky a nastavili ji obrovské úroky o kterých ji neinformovali takže se dluh znasobil. Tak matka vstoupila do insolvence a po té mé požádala o pomoc, abych si vzala hypotéku a dům odkoupila. Tak se chci prosím zeptat zda to není protizakoné, zda jako rodinný příslušník mohu dům odkoupit. Nebo třeba pokud hypotéku nedostanu nemůže insolvenční správce zabavit i můj majetek. Děkuji za odpověď, moc těmto věcem nerozumím a jsem zmatená.
 
Dobrý den,

dojde-li ke zpeněžování majetkové podstaty v insolvenčním řízení probíhá to buď:
a) veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu,
b) prodejem movitých věci a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí,
c) prodejem majetku mimo dražbu,
d) v dražbě provedené soudním exekutorem podle zvláštního právního předpisu.

Dle § 295 odst. 1 insolvenčního zákona platí, že dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

§ 295 odst. 3 IZ Na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f) a g) ; proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Tedy jako osoba blízká dlužníků nesmíte nabývat majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, pokud nezískáte vyjádření veřitelského výboru a nepožádáte insolvenční soud o udělení výjimky ze zákazu nabývat majetek z majetkové podstaty dlužníka osobou blízkou. Vzor žádosti o udělení výjimky najdete zde: https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma.html.

Doporučuji v dané záležitosti spolupracovat s insolvenčním správcem, který byl Vaší matce jmenován. Co se týká získání hypotečního úvěru na koupi nemovitosti, doporučuji si tuto skutečnost zjistit předem.
 
Mnohokrát děkuji za odpověď. To znamená, že pokud rozhodně soud, nebo insolvenční správce, mohu dům odkoupit?
 
Ano, získáte-li vyjádření věřitelského výboru a insolvenční soud Vám udělí výjimku, může insolvenční správce prodat dům Vám, bude-li Vaše nabídka nejvyšší nebo jediná.
 

Dobrý den,

dojde-li ke zpeněžování majetkové podstaty v insolvenčním řízení probíhá to buď:
a) veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu,
b) prodejem movitých věci a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí,
c) prodejem majetku mimo dražbu,
d) v dražbě provedené soudním exekutorem podle zvláštního právního předpisu.

Dle § 295 odst. 1 insolvenčního zákona platí, že dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

§ 295 odst. 3 IZ Na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f) a g) ; proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Tedy jako osoba blízká dlužníků nesmíte nabývat majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, pokud nezískáte vyjádření veřitelského výboru a nepožádáte insolvenční soud o udělení výjimky ze zákazu nabývat majetek z majetkové podstaty dlužníka osobou blízkou. Vzor žádosti o udělení výjimky najdete zde: https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma.html.

Doporučuji v dané záležitosti spolupracovat s insolvenčním správcem, který byl Vaší matce jmenován. Co se týká získání hypotečního úvěru na koupi nemovitosti, doporučuji si tuto skutečnost zjistit předem.
 
Děkuji moc.