Počet stránek ve webu: 42.859

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.001.668

Darování pro případ smrti - notářský poplatek za dědické řízení

Odesláno: 
Otevřeno 674 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o radu.
V současné době řešíme s maminkou dědictví po mém otci – konkrétně se jedná o 1/3 rodinného domu. Chtěla bych převést svůj podíl po otci (1/6) ve prospěch mamky.
Samozřejmě to znamená zaplatit poměrně vysokou finanční odměnu notáři. A pak platit notáři ještě podruhé.
Jak je to s odměnou notáři v případě darování pro případ smrti? Jde takto darovaná část nemovitosti do dědického řízení? Zatím jsem nechtěla obvyklý postup – darování s věcným břemenem bydlení.
Děkuji.
 
Dobrý den,

probíhá-li ohledně dědictví po Vašem otci dědické řízení, můžete se před soudem (notářem) dědictví vzdát ve prospěch druhého dědice (Vaši matky) - § 1490 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

U darování pro případ smrti, jehož předmětem je nemovitá věc, nelze vyloučit, že notář si hodnotu nemovitého majetku do aktiv pozůstalosti nezapočítá a tím nezvýší i základ pro výpočet své odměny jako soudního komisaře. Záleží na posouzení každého notáře, jakým způsobem na toto právní jednání bude nahlížet.