Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.504.211

Darování pro případ smrti - notářský poplatek za dědické řízení

Odesláno: 
Otevřeno 425 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o radu.
V současné době řešíme s maminkou dědictví po mém otci – konkrétně se jedná o 1/3 rodinného domu. Chtěla bych převést svůj podíl po otci (1/6) ve prospěch mamky.
Samozřejmě to znamená zaplatit poměrně vysokou finanční odměnu notáři. A pak platit notáři ještě podruhé.
Jak je to s odměnou notáři v případě darování pro případ smrti? Jde takto darovaná část nemovitosti do dědického řízení? Zatím jsem nechtěla obvyklý postup – darování s věcným břemenem bydlení.
Děkuji.
 
Dobrý den,

probíhá-li ohledně dědictví po Vašem otci dědické řízení, můžete se před soudem (notářem) dědictví vzdát ve prospěch druhého dědice (Vaši matky) - § 1490 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

U darování pro případ smrti, jehož předmětem je nemovitá věc, nelze vyloučit, že notář si hodnotu nemovitého majetku do aktiv pozůstalosti nezapočítá a tím nezvýší i základ pro výpočet své odměny jako soudního komisaře. Záleží na posouzení každého notáře, jakým způsobem na toto právní jednání bude nahlížet.