Počet stránek ve webu: 39.781

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.413.098

špatně vypočtena renta

Odesláno: 
Otevřeno 222 x
1 odpověď
 
Od 2013 mi byla uznána nemoc z povolání, V roce 2013 invalidita II. stupně v souvislosti s chorobou z povolání a přeřazení na jinou práci a pobíram invalidní důchod. Nyní mám pojišťovně vrátit cca 300.000Kč za neopráněně vyplacené pojistné /rentu/. Zaměstnavtel o všech skutečnostech věděl, mam za to, žejsem splnil všechny povinnosti vůči odpovědnému zaměstn. , potažmo pojišťovně, coby zaměstnanec, který je odškodňován rentou. Nevěděl jsem, že mi pojišťovna vyplácí rentu v nesprávné výši / beru i invalidní důchod/ a jsem přesvědčen, že zamětnavatel a tím pádem i pojišťovna má všechny podklady pro správný výpočet renty. Všechny renty jsem přijímal v dobré víře, že mi náleží. Podepisoval jsem "Souhlas se zpracováním osobních údajů" - zaměstnavatel - pojišťovna, ve všech výplatních lístkách mám uplatněnou "slevu na invaliditu". Prosím o posouzení mého problému. Děkuji.
 
Dobrý den,

v souladu s § 331 zákoníku práce je zaměstnavatel oprávněn po zaměstnanci požadovat vrácení neprávem vyplacených částek jen, jestliže zaměstnanec věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené, a to do 3 let ode dne jejich výplaty. Pro posouzení, zda jste mohl skutečně být v dobré víře je potřeba znát veškeré podrobnosti, proto Vám nemohu nyní dát přesnější informace. Doporučuji Vám vyhledat pomoc advokáta specializujícího se na pracovně právní problematiku.