Počet stránek ve webu: 39.655

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.397.915

Výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou

Odesláno: 
Otevřeno 512 x
2 odpovědi
 
Dobrý den,

bydlím v pronájmu na dobu určitou, a to do 31. 1. 2019. Pronajímatel je výlučným vlastníkem bytu. Nájem trvá od 1. 2. 2016. Pronajímatel klasicky prodlužoval smlouvu vždy na 1 kalendářní rok.
V tomto roce si na prodloužení smlouvy připsal paragraf, že "smlouva může být pronajímatelem vypovězena z rodinných důvodů a to s výpovědní lhůtou 3 měsíce". Nad tímto dodatkem jsem zpozorněl, nicméně dodatek jsem podepsal.
Dne 18. 6. 2018 mi pronajímatel poslal výpověď, údajně z rodinných důvodů (v bytě plánuje bydlet sám). Rodinné důvody jsou ty, že se rozešel s přítelkyní. Výpovědní lhůta běží od 1. 7. do 30. 9. 2018. Výpověď jsem mu bohužel podepsal, nevědouc, že pro mně existuje jiná možnost. Bohužel jsem potom zjistil, že dle paragrafu 2288 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. mi pronajímatel smí vypovědět smlouvu na dobu určitou pouze z důvodů veřejného zájmu, trestného činu spáchaného mnou, kvůli hrubému porušení povinností nájemce, a z jiných závažných důvodů. Pokud zákon chápu správně, z "rodinných důvodů" smí pronajímatel smlouvu ukončit pouze pokud se jedná o smlouvu na dobu neurčitou.
Chtěl bych se zeptat, zda je jeho výpověď v tomto případě platná.
 
Dobrý den,

obecně si lze sjednat odchylné důvody výpovědi z nájmu, nicméně podle kogentní ust. (tzn. ustanovení, od kterého se nelze odchýlit dohodou stran) § 2235 občanského zákoníku, se nepřihlíží k ujednáním nájemní smlouvy, která zkracují práva nájemce. Od takového ustanovení se nelze odchýlit ani dohodu stran. Váš dodatek tedy dle mého názoru zkracuje Vaše právo jakožto nájemce, proto by se k takovému ustanovení nemělo přihlížet a současná výpověď by tak měla být neplatná. Můžete se bránit podáním žaloby na neplatnost výpovědi. Žalobu je dle ust. § 2290 nutno podat do 2 dvou měsíců ode dne, kdy nájemci došla. Jen doplňuji, že dle ust. § 2286 odst. 2 obč. zák. je výpověď neplatná i v případě, že nájemce nebyl poučen o možnosti bránit se proti výpovědi námitkami a žalobou k soudu.
 
Dobrý den,
pronajímám byt a chtěla bych nájemci dát Výpověď z bytu z důvodu prodeje. Nájemce má smlouvu do 31.12.2019, ale byt chci prodat k 31.12.2018. Prosím o radu, jak mám postupovat, jaký § se k dané situaci vztahuje atd. ? Děkuji.