Počet stránek ve webu: 43.307

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.114.802

dědictví osoby s duševní poruchou

Odesláno: 
Otevřeno 672 x
1 odpověď
 
Dobrý den, mohla bych se touto cestou zeptat, zda osoba ve věku 53 let /která ale nebyla v té době zbavena ani omezena ve svéprávnosti/ se střední mentální retardací, Dg. F71.0, IQ cca 40, trpící od dětství duševní poruchou, neumí číst a psát, svede pouze svůj podpis, zda mohla být sama za sebe účastníkem dědického řízení /jedná se o rok 2011, tedy v době platnosti starého OZ/ tj. bez zastoupení, když její mentální věk odpovídá cca 6-letému dítěti. K omezení ve svéprávnosti došlo až v roce 2015. V předmětném dědickém řízení nabyla věcné břemeno bezplatného užívání bytu. Je tento právní úkon platný nebo neplatný (dle § 38 odst. 2 SOZ)? Pokud ano, zda absolutně či relativně. Moc děkuji předem za odpověď.
 
Dobrý den,
v daném případě bych viděla jako pochybení, pokud v dědickém řízení o pozůstalosti, nebyl zletilému dědici, který není zjevně schopen před soudem samostatně jednat, ačkoli není soudním rozhodnutím omezen ve svéprávnosti, ustanoven opatrovník. Proti takovému pochybení se lze bránit podáním žaloby pro zmatečnosti, jejímž podáním lze dosáhnout nápravy tam, kde byla zjištěna závažná procení právní pochybení nebo nedostatky (např. nebyl zastoupen dědic, který nemá procesní způsobilost.

Bohužel tento procesní prostředek již s ohledem na odstup času podat nelze.