Počet stránek ve webu: 43.307

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.114.787

rušení nočního klidu

Odesláno: 
Otevřeno 638 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
v sousedství mezi RD je nedávno nově pronajatá hospoda, která pravidelně pořádá různě nazvané hudební produkce a zábavy do doby až po půlnoci. V městské vyhlášce je uvedna možnost hudebních produkcí do 03:00 pouze s oznamovací poviností, takže po oslovení Městské policie tato údajně proti nadměrnému hluku po 22 hodině nemůže zasáhnout. Mám nemocnou manželku a jakékoliv oznámení plánované akce ji velmi rozruší. To opravdu stačí jakoukoliv akci takto nahlásit a sousedé mají smůlu? Jak postupovat, aby byl noční klid dodržován?
Děkuji Vám za odpověď.
S pozdravem Láznička
 
Dobrý den,
obec si může obecně závaznou vyhláškou upravit, ve kterých výjimečných případech bude doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.
Dle judikatury mají obce možnost skrze přijetí obecně závazné vyhlášky určit případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná současně ale má jít pouze o případy výjimečné, přičemž zákonodárce uvedl, že se může jednat o slavnosti či obdobné společenské nebo rodinné akce. Obec by tak mimo věcnou působnost vymezenou zákonem vykročila v případě, že by kratší nebo žádné vymezení doby nočního klidu platilo pro větší část roku.
Obce by měli ve své vyhlášce stanovit kratší nebo žádnou dobu nočního klidu vázanou na konkrétní datum či událost nikoli na subjekty či pořadatele akce.
Podle Vámi uvedených informací je velmi pravděpodobné, že obec vydala svoji vyhlášku v rozporu se zákonem. Dle § 123 odst. 1 zákona o obcích vykonává dozor nad výkonem samostatné působnosti obce Ministerstvo vnitra, na něž se kdokoli může obrátit s podnětem k provedení dozoru. Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve ministerstvo obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu, rozhodne ministerstvo o pozastavení účinnosti vyhlášky. Nezjedná-li obec ani poté nápravu, podá ministerstvo návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky Ústavnímu soudu.