Počet stránek ve webu: 43.307

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.114.800

Výpovědní lhůta pachtovní smlouvy zemědělského pozemku (pole) a nový občanský zákoník

Odesláno: 
Otevřeno 3072 x
2 odpovědi
 
Dobrý den,
4. 1. 2013 uzavřel můj příbuzný nájemní smlouvu na své zemědělské pozemky, resp. na svůj podíl na nich, se zemědělskou společností na dobu neurčitou s výpovědní dobou 10 let.
Rád bych se zeptal, zdali tato výpovědní doba trvá i přesto, že je v současnosti platný Nový občanský zákoník.
Případně je nějaká páka na uzavření nové nájemní smlouvy, resp pachtovní, dle Nového občanského zákoníku s výpovědní dobou dle tohoto právního předpisu místo stávající smlouvy?
Děkuji.
 
Dobrý den,

v případě nájmu zemědělských pozemků – pachtu, uzavřených před 1. 1. 2014, tj. před účinností nového občanského zákoníku, se použitě předchozí právní úprava. Tedy nedojde-li k výslovnému jednání smluvních stran, že se budou jejich práva a povinnosti řídit novým občanským zákoníkem (z. č. 89/2012 Sb. , ), uplatní se na jejich právní vztahy předchozí právní úprava.

Samozřejmě má Váš příbuzný možnost obrátit se na druhou smluvní stranu s návrhem, aby uzavřeli novou pachtovní smlouvu, ale přinutit nájemce (pachtýře) k tomu nemůže.

V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde a Váš příbuzný nemá zájem v daném smluvním vztahu setrvat, doporučuji z důvodu právní jistoty daný smluvní vztah v souladu se smlouvou vypovědět.

Dále máte-li, resp. Váš příbuzný, zájem se dané problematice více věnovat, zaměřila bych se na aktuální stav zemědělským pozemků. Tedy zda byl nájemci pronajat celý pozemek nebo pouze podíl Vašeho příbuzného na daných pozemcích – jednalo-li se pouze o podíl na pozemcích, tak bych se zaměřila na platnost takové smlouvy. V tomto případě je již na zvážení se obrátit na advokáta ve Vašem okolí, který by po prostudování všech podkladů byl schopen učinit právní závěr. Jejich seznam naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.
 
Dobrý den, pronajímatel vypověděl z nájemní smlouvy pouze část pozemků, těch lukrativních. Ostatní, které se nedají obdělávat, nevypověděl. Původně uzavřel nájemní smlouvu s podmínkou pronájmu všech pozemků uvedených na LV. S touto podmínkou jsem souhlasil, protože lukrativních bylo 9 ha, pozemků, které se nedají obdělávat cca 1 ha. Je možné trvat na výpovědi celého LV, případně je výpověď platná? Jako odesílatel na dopise není uveden jako odesílatel pronajímatel, je tam razítko ZOD, které má o lukrativní pozemky zájem. V podstatě nemá žádný důkaz, že výpověď poslal... Děkuji