Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.608.779

Vyřízení trvalého bydliště v nájmu, nájemním bytě - zákaz pronajímatelem pod pohrůžkou vystěhování, může to udělat?

Odesláno: 
Otevřeno 567 x
4 odpovědi
 
Dobrý den,
potřebovali bychom trvalé bydliště v nájemním bytě, ale majitelka už při podpisu smlouvy řekla že si to nepřeje. Že pokud to uděláme tak nás vystěhuje. V tu dobu nam to nevadilo. Teď po roce bychom to potřebovali a chceme se s ní domluvit. Pokud by s tím nesouhlasila a my si přesto zařídili trv. bydliště v jejim bytě. Opravdu nás může vystěhovat?
Předem děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

ohlášení změny trvalého pobytu upravuje § 10 zákona č. 133/2000 Sb. , o evidenci obyvatel, a podle toho ustanovení postačí k ohlášení platná nájemní smlouva. Pronajímatelka Vám tedy nemůže bránit zapsat si v pronajatém bytě trvalé bydliště. A pokud máte v nájemní smlouvě takový zákaz výslovně uveden, pak je takové ustanovení neplatné. Vystěhování se tedy obávat nemusíte.
 
Manželka vlastní 1/2 rodinného domu (1/4 dostala darem od svého bratra, druhou zdědila po své matce) Nyní chce odkoupit od bratra druhou polovinu. Koupi této poloviny bude řešit úvěrem, aby dosáhla na výši úvěru musí být úvěr společný na nás oba.
Otázky
1. Jak to udělat, aby dům s tímto úvěrem byl vyjmut ze SJM.
2. Bude platit daň z nabití nemovitosti, když je to koupě od bratra?
 
Dobrý den,
nedošlo-li mezi Vámi k modifikaci společného jmění, bude jak dům, tak závazek z úvěru součástí Vašeho společného jmění. Máte-li zájem na tom, aby dům i závazek nebyly součástí společného jmění je nutné v tomto rozsahu společné jmění zúžit.

Dohodnete-li se s manželkou na zúžení společného jmění ve výše uvedeném rozsahu, bude nezbytné uzavřít o tom smlouvu, která bude mít formu veřejné listiny. Z toho důvodu doporučuji obrátit se na notáře, ve Vašem okolí, který Vám danou smlouvu připraví. Jejich seznam naleznete zde: https://www.nkcr.cz/seznam-notaru.

K Vašemu druhém dotazu uvádím, že osvobození na osoby blízké se vztahuje pouze na bezúplatný příjem (darování), půjde-li o koupi, bude se na Vás jako kupující vztahovat daňová povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí.
 
dobrý den,

před třiceti lety jsem zdědil 1/6 z mého rodného domu ve slovenské republice. Je to dědictví po tatínkovi. Sestra a bratr zdědili také po 1/6 a maminka 3/6. Sestra bez mého vědomí psychickým nátlakem donutila maminku a bratra před jeho smrtí k přepisu jejich podílů na ni v podstatě zadarmo - 100 Eur. Maminku donutila odstěhovat se a žije v domě s přítelem a synem. Mě nutí jíž pět let k odprodeji mého podílu. Odmítl jsem. Nyní mi přišlo od soudu ve Zvoleně, "Usnesení" o zrušení a vyspořádání podilového spoluvlastnictví k nemovitosti a vyzývá mě k písemnému vyjádření k žalobě, k uvedení rozhodujících skutečností na svoji obranu, o listiny na které se odvolávám a označení důkazů na prokázání svého tvrzení v případě, že nárok v celém rozsahu neuznávám. Mám občanství jak české, tak slovenské. Trvale bydlím v české republice. Může mě sestra připravit o dědictví jen proto, že ona chce a je většinový vlastník nemovitosti? Soud chce odpověď do 15cti dnů. Co mám dělat?