Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.505.299

Smrt, úmrtí nájemníka nebytových prostor - nárok pronajímatele na placení nájmu, nájemného po dědici, dědicích

Odesláno: 
Otevřeno 730 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
nájemce provozovny zemřel v dubnu 2018. Měl nájemní smlouvu s třéměsíční výpovědní lhůtou. Pravidelně platil 15. v měsíci na ten stávajici měsíc. Duben je zaplacený.
Pronajímatel chce po manželovi zaplatit ještě květen, i když je již provozovna vyklizená a připravená k předání majiteli.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

Vámi popsanou situaci obecná úprava nájmu neupravuje. Analogicky lze dovodit, že smrtí nájemce podnikatele dojde k zániku nájmu, neboť nájem prostor sloužících k podnikání je sjednáván za účelem výkonu určité činnosti, která je závislá na konkrétních vlastnostech spočívajících v určitých dovednostech nebo schopnostech nájemce či nutnosti získat určité oprávnění k výkonu dané činnosti.

Tedy nájemní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem zanikl ke dni úmrtí nájemce. Doporučuji Vám písemně vyzvat pronajímatele k převzetí provozovny, pokud jste tak již neučinila a zároveň uvést odmítá-li převzetí, že již jste ho k převzetí vyzývala.