Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.542.455

Změna způsobu rozúčtování vodného v SVJ z důvodu závady všech vodoměrů majoritního spoluvlastníka bytového domu

Odesláno: 
Otevřeno 284 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
V domě 21 bytových jednotek - SVJ, 6 prodáno do osobního vlastnictví, zbytek majoritní vlastník = společnost zastupována jednatelem, který je zároveň předseda SVJ.
Vyúčtování vody proběhlo v předchozích letech podle vodoměrů, za rok 2016 bylo provedeno rozúčtování vodného a stočného dle osob. Změna způsobu rozúčtování nebyla předmětem programu Shromáždění vlastníků, byla provedena zpětně za předchozí období bez jakéhokoli upozornění vlastníkům s tím, že vodoměry majoritního vlastníka byly údajně vadné.
Má na tento postup SVJ nárok?
Děkuji.
 
Dobrý den,
SVJ má povinnost ze zákona alespoň jednou za rok učinit shromáždění, na kterém projednávají jednotlivé záležitosti a následně se o nich hlasuje. Vzhledem k tomu, že ve Vašem společenství vystupuje majoritní vlastník, je schopen Vás vždy přehlasovat. V každém případě do působnosti shromáždění patří schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsob rozúčtování cen služeb na jednotky (§ 1208 písm. e) NOZ).
V daném případě jde o pochybení statutárního orgánu. Vzhledem k tomu, že vystupujete jako minoritní vlastníci, pravděpodobně nedosahujete ani počtu ¼ všech hlasů, abyste dle zákona mohli dát podnět k statutárnímu orgánu pro svolání shromáždění (často nazývaného jako domovní schůze či schůze). Každý z vlastníků má počet hlasů odpovídající jeho podílu na společných částech.
V případě, že je těchto pochybení ze strany statutárního orgánu více, můžete zvážit se obrátit na orgán policie, aby prošetřil, zda v daném jednání nejsou naplněny některé ze znaků trestného činu či přestupku.