Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.550.664

Průběh dědění nemovitosti SJM při úmrtí jednoho z manželů - manžel žije trvale s jinou ženou

Odesláno: 
Otevřeno 507 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
ovlivní dědictví po matce tyto skutečnosti?
Rodiče vlastnili byt, rodiče nejsou rozvedeni. Otec žije přes 10 let (2008-2018) s jinou ženou v její domácnosti o matku ani byt se nestará, má však v bytě trvalý pobyt.
Byt splácela pouze matka (odkup bytu od družstva). Zároveň na ní byly veškeré náklady spojené s provozem bytu.
 
Dobrý den,
v případě, že Vaše matka nezanechala závěť, bude se postupovat při určování okruhu dědiců, dle zákona a to v první třídě dědiců budou dědit zůstavitelovi děti a jeho manžel každý stejným dílem.

Vzhledem k tomu, že Vaši rodiče nebyli rozvedeni, trvalo i jejich společné jmění (nedošlo-li k jeho modifikaci) a to až ke dni smrti jednoho z nich. Tedy notář jako soudní komisař bude muset toto společné jmění vypořádat. Zákon umožňuje vypořádat společné jmění, které zaniklo smrtí jednoho z manželů dohodou pozůstalého manžela s dědici, a nebo rozhodnutím soudu. Na místo zesnulého manžela tedy vstupují jeho dědicové. Ve Vašem případě je velmi pravděpodobné, že bude Váš otec vystupovat na obou stranách a to jako pozůstalý manžel i jako dědic.
Tedy předmětem vypořádání společného jmění bude nejen společný byt, do kterého investovala výhradně Vaše matka ale i jakýkoli jiný majetek, který nabyl za trvání manželství Váš otec a to movitý i nemovitý.