Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.550.660

Nevypořádaný družstevní byt po rozvodu a dědění novou manželkou družstevníka

Odesláno: 
Otevřeno 587 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
1989 moje matka nabyla se svým manželem družstevní byt. Oba byli členové družstva.
1994 se rozvedli. Otec zmizel se vším s čím mohl. Vypořádání SJM neproběhlo nikdy. Otec se znovu oženil a má matka zůstala bydlet se 3 dětmi v družstevním bytě. Veškeré náklady i dluhy, které vznikly jeho odchodem hradila ona sama bez příspěvku otce.
06/2017 otec zemřel a pozůstalá vdova a jejich 2 děti si nyní nárokují polovinu členského podílu v družstvu. Prý jí nejde o byt, chápe, že by moje matka neměla kam jít.
Vdova si nárokuje 1.500.000 Kč. Mají na to právo a jak postupovat, aby moje matka (nyní v důchodu) nemusela nic hradit a nedej bože byt prodávat. Finančně na tom v důchodu není nejlépe.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
nedojde-li mezi manželi k vypořádání do tří let od právní moci rozsudku o rozvodu manželství má se za to, že majetková práva (družstevní podíl jim náleží stejným dílem). Dle judikatury bývalí manželé, kteří si nevypořádali členský podíl v bytovém družstvu, se po uplynutí dané lhůty nachází v režimu podílového spoluvlastnictví vůči danému členskému podílu.

V dědickém řízení pokud otec nezanechal závěť, mají dědit v první třídě dědiců všechny zůstavitelovi děti a jeho manžel rovným dílem. Tedy jsou-li dědici i jiné děti než děti vdovy nemohou si nárokovat ½ členského podílu v družstvu, když předmětem dědictví byla právě tato polovina.

Bohužel však těžko popřete, že ½ členského podílu předmětem dědictví nebude, nebyla-li dříve vypořádána. Doporučuji, aby si Vaše matka uplatnila alespoň náklady, které za otce jako spoluvlastníka členského podílu hradila. To lze až za 3 roky zpětně, poté dochází k promlčení. S těmito náklady se může přihlásit jako věřitel do dědického řízení, je-li to ještě možné.

Vše o dědění - vizte zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/dedictvi.html

Změny v dědění dle nové úpravy (nový občanský zákoník 2014) je uvedeno zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/novy-obcansky-zakonik-2014/dedictvi.html